1. sväté prijímanie

Prehľad týždňa od slávnosti 29.5.2022 – do Nedele zoslania Ducha Svätého (5.6.)

Príprava na prvé sväté prijímanie vo farnosti Poprad Veľká vyvrcholila slávnosťou v nedeľu 29.5. 2022.

Zúčastnilo sa jej 27 detí spolu so svojimi najbližšími.

Záverečná príprava slávnosti bola v piatok (27.5.) o 16:00. Prespievali sme si piesne, rozdelili úlohy a pomohli sme s upratovaním.

Vyzdobovanie kostola pokračovalo v sobotu doobeda s malým opakovaním nácviku obradu. Pred obedom deti pristúpili už k 2. svätej spovedi, čo bolo vnímať aj na pokojnom priebehu a možno povedať, že aj na príbuzných, ktorí tiež prijali pozvanie k pokániu a svätej spovedi.

V nedeľu sme spolu prežili slávnosť v naplnenom kostole.

Ako bolo, sčasti možno vidieť na online záberoch (TU)

A tu je link s fotografiami

Po 1. svätom prijímaní nasleduje MYSTAGÓGIA (vovádzanie do prežívania sviatosti, ktorú sme prijali)

Ak by ste potrebovali niečo pre vaše rodinné rozhovory, tu je materiál od pápeža Františka

PONDELOK 30.5. (Úkon kajúcnosti – pokánie – krst)

Akým krstom sme boli pokrstení a čo je to úkon kajúcnosti? (Jn 16, 29-33)

Pokračujeme vo výchove srdca, ktoré Ježiša prijalo a postupne sa učí blízkemu priateľstvu, počúvaniu, pokoju, radosti a múdrosti, aby Ježišova láska usmernila všetku živelnosť, ktoré srdce skrýva.

Milí rodičia, po svätej omši – večer je veľmi dobré, aby ste sa s veľkou láskou a trpezlivosťou rozprávali s deťmi o tom, čo a ako vnímali a vložili všetko do modlitby. Toto je vaša posvätná chvíľa, kde Ježiš chce s vami a cez vás pracovať na kráse a múdrosti srdca Vášho syna/dcéry.

V tento deň sme sa venovali úvodu svätej omši – úkonu kajúcnosti, ktorý slúži na očistenie srdca od zbytočností a hriechov (pri ťažkých je potrebná aj svätá spoveď), aby sme boli pripravení sláviť s veľkou pozornosťou a láskou Eucharistiu. Tu si uvedomujeme, bez Ježiša sme krehkí – preto potrebujeme jeho blízkosť a pomoc a posilu, ktorú nám dáva v Jeho slove a Chlebe.

Ak sme blízko pri Ježišovi, sme ako pri dobrom svetle, ktoré nám ukáže, čo nepatrí do nášho vzťahu a života. Niekedy si to všimnú aj naši blízki, ktorí nás majú radi a sú tam s nami. Pri úkone kajúcnosti vyjadrujeme ľútosť nad svojim hriechmi a túžbu naplniť srdce láskou k Ježišovi. To je dobrý začiatok, aby sa nášho srdca mohla dotknúť liečivá moc Pána Ježiša a pripraviť ho pre Jeho Slovo a Život.

TU je krátke video, ktoré nám pripomenie, čo je v našom srdci, a ako rozlíšiť, kedy je najvyšší čas ísť na svätú spoveď.(Video je z projektu katechézok “Ego sum”. TU je ich prehľad”)

UTOROK 31.5. (Božie slovo)

Milovať Krista vo Svätom Písme… Prijímať Jeho lásku v Jeho slove

Dnes nám o. Martin (ďalší salezián v našej farnosti) pripomenul, že keď vzdávame úctu Svätému Písmu, tak dávame úctu Ježišovi. Môžme si ho uctiť pozorným čítaním, alebo môžme knihu Svätého Písma aj pobozkať. Je to znak, že milujeme každé slovo, ktoré nám hovorí Boh.

Pri svätej omši Ježiš hovorí ústami tých, ktorí Božie slovo čítajú a cez kňaza, ktorý ho vysvetľuje. Preto potrebujeme mať srdce pripravené a pozorné, aby sme mohli Ježiša prijať aj v Jeho slove a darovať ho tým, ktorých potom stretneme. Najprv príkladom a ak bude treba aj slovom, ktoré pochádza od Ježiša.

Povzbudil nás aj k tomu, aby sme mali sväté Písmo doma a pravidelne si z neho čítali ako rodina.

Čo tak si popriať tento darček, ako ho doma nemáme?

STREDA 1.6. (obetovanie – obetný dar)

Iba to, čo daruješ z lásky k Ježišovi, Ježiš môže očistiť a premeniť. Čo nedarujeme, nakoniec stratíme….

(Pripomienka je vo videu od 4 minúty: “Prežívaj sv. omšu“)

ŠTVRTOK 2.6. (premenenie – Eucharistia)

Chlieb na Telo Pána Ježiša a víno na Krv Pána Ježiša… aby sme ho prijímali a stávali sa mu podobnejšími…

Je to najväčší dar, pri ktorom sa sprítomňuje krvavá obeta Ježiša Krista na kríži… Rozum je pri tejto udalosti slabý – nevie veci vysvetliť, ale neprotirečí… lebo tu hovorí Niekto väčší.

PIATOK 3.6. (prvý piatok a prisľúbenia Ježiša – Božského srdca)

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu

Božské srdce Ježišovo, sprav moje srdce, podľa svojho srdca.

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.  Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu použila svätú Margitu Máriu Alacoque (+ 1690). Ľudstvu odovzdala rôzne mystické zážitky a videnia. Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov (TU sú). Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú:

  1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
  2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
  3. Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca.
  4. Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému).
  5. Vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

SOBOTA 4.6. (Slávnosť Ducha Svätého a úcta k Panne Márii)

Duch Svätý spája ľudí do spoločenstva s Nebeským Otcom i navzájom – aby žili v láske ako bratia a sestry.

Don Bosco mal raz sen o Cirkvi, kde pochopil, že najväčší dar pre Cirkev je Ježiš, ktorý sa nám dáva v Eucharistii a Panna Mária, ktorá je neustále pri Ježišovi a povzbudzuje nás, aby sme spoznali Jeho dar.

A tu si môžete prečítať celý sen

NEDEĹA 5.6. (deň Pána, patrí Bohu… čo znamená patriť Bohu?… a ostatné dni?)

Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Ducha Svätého sme prvý krát prijali v krste…. celú Svätú Trojicu. Stali sme sa Božími synmi a dcérami.

Pozvaní sme žiť v Božom Duchu, ktorý nám dáva potrebnú silu i lásku, aby sme prekonávali ponuky ducha tohto sveta.

Po prvom svätom prijímaní začína obdobie, v ktorom prijímame Ježiša v Eucharistii, spoznávame lásku Nebeského Otca a pripravujeme sa na prijatie darov Ducha Svätého, aby sme sa stali dospelými kresťanmi, ktorí spolupracujú s Nebeským Otcom na rozvíjaní Božieho kráľovstva.

Nezabúdajme sa zapájať do každej svätej omše, na ktorej môžeme byť, aby nám nechýbala potrebná sila a láska v každodennom živote. Pouvažujme, akým spôsobom by sme v našej farnosti mohli spolu pokračovať na našej začatej ceste.

Najbližšie stretnutie bude 12.6. o 15:00. Poďakovanie a malá spoločná oslava.