Slide thumbnail

Farské oznamy Poprad-Veľká

Oznamy Oratko Juh

Články

Kalendár Oratko-Úsmev

11. júna 2023
 • Deň rodiny farnosť Juh

  11. júna 2023

14. júna 2023
 • ASC Formačné stretko 18:15

  14. júna 2023

 • po omši stretko o chl. tábore

  14. júna 2023

16. júna 2023
 • nocovačka dievčatá, príprava tábora

  16. júna 2023 - 18. júna 2023  

 • sv. omša CaM

  16. júna 2023

21. júna 2023
 • po sv. omši Adorka Cenacolo

  21. júna 2023

23. júna 2023
 • v oratku mladí z Dubnice n/V.

  23. júna 2023 - 25. júna 2023  

Kalendár Poprad-Veľká

10. júna 2023
 • 11:00 krstná náuka a krst Svobodovci

  10. júna 2023

 • Sobáš Soňa Galušková a Peter Baran 14:00

  10. júna 2023

11. júna 2023
 • krst 12_00 Tea Markocsy (Želonková)

  11. júna 2023

 • krst Svobodovci

  11. júna 2023

12. júna 2023
 • Stretko manž. - 18_30 sv.o. a po nej v Orlovni

  12. júna 2023

15. júna 2023
 • diakonská vysviaca Andrej Dominik

  15. júna 2023

18. júna 2023
 • Radošovce - Kátlovce - Slávnosť Víta Ušáka

  18. júna 2023

 • birmovanci

  18. júna 2023

20. júna 2023
 • Sv. omša rádio Lumen - Kežmarok o 18_00

  20. júna 2023

22. júna 2023
 • STRETNUTIE EDO Orlovňa

  22. júna 2023

23. júna 2023
 • pastoračný záver školského roka

  23. júna 2023 - 25. júna 2023