Oratkovská Silvestrovica

Na Silvestra 31.12 sa animátori oratka zišli na chate na Kvetnici, aby spolu prežili posledné chvíle v roku 2022. Tieto chvíle ani zďaleka neprežívali, ale poriadne si ich užívali!

Večer sa niesol v duchu párty hier, kde proti sebe súťažili 4 tímy animátorov. Prvú časť dobrej silvostrovskej oslavy, zábavu, sme splnili a zostávalo nám už len to najdôležjtejšie – poďakovanie.

Počas adorácie sme mali možnosť poďakovať za všetky krásne zážitky, spomienky, a chvíle spolu, ktoré nam Boh počas roku 2022 doprial. Odprosovali sme, ďakovali sme a prosili sme.

Rok 2022 sa chýlil ku koncu. Zišli sme sa všetci vonku, aby sme spoločne odpočítali sekundy do nového roka, popriali si všetko dobré a užívali si krásny vyhľad na ohňostroje z mesta. Novoročnú noc sme si ešte sprestrili nočnou hrou upír. Potom sme nevynechali ani obľubené ligreto, ktoré sme hrali až kým sa nás nezmocnila únava.

Zobudili sme sa do novoročného rána a odštartovali sme deň chválami. Po raňajkách sme sa vybrali ku kaplnke sv. Heleny, kde sme sa zúčastnili miestnej sv. omše.

Cestu späť sme využili na prehĺbovanie vzťahov a vo dvojiciach sme sa rozprávali o minulom roku, o zážitkoch, zlyhaniach a o tom, čo nás v roku 2023 ešte len čaká. Na chate sme stihli pred obedom aj aktivitku, kde sme mali za úlohu obrázkom vyjadriť, ako chceme, aby náš nadchádzajúci rok vyzeral.

Posledné body programu boli spoločný obed a upratovanie. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli spolu stráviť tento krásny prelom rokov. Daj Pane, aby sme boli také jednotné a radostné spoločenstvo po celý rok – ako na nový rok, tak aj po celý rok!

FOTKY UŽ ČOSKORO!