Blíži sa Rok vďačnosti

Budúci rok v tomto čase začneme sláviť Rok vďačnosti za 100-ročnú prítomnosť saleziánov na Slovensku (1924-2024). Príprava v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal“, pozýva k znovuoživeniu charizmy dona Bosca na Slovensku.

Koordinátorom príprav k storočnici je don Pavol Drška z popradskej saleziánskej komunity. Pozýva nás, aby sme spoločne zintenzívnili prípravu na túto slávnosť saleziánskej charizmy na Slovensku cez osobnú aj spoločnú modlitbu. Pomôckou môže byť aj sledovanie stránky 100.saleziani.sk a využívanie jej materiálov.

Príprava je rozdelená do dvanástich celkov, z ktorých každý obsahuje: text duchovnej obnovy pre mladých a pre členov saleziánskej rodiny; pracovné listy pre mladých na stretkách s ponukami na daný mesiac; krátky medailón osobnosti z histórie saleziánov na Slovensku a príbeh k danému obdobiu.

Všetky materiály sú prvýkrát pripravované spoločne pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku. Vďaka tomu majú napríklad rovnakú tému mesačnej duchovnej obnovy saleziáni, saleziánky, mladí animátori aj saleziáni spolupracovníci. U nás v Poprade aj ostatní, ktorí prichádzajú na Duch. obnovy do Veľkej aj do Oratka.

Nech je teda rok 2023 pre nás všetkých nielen príležitosťou načrieť do bohatstva našej saleziánskej spirituality, ale aj odovzdávať ju ďalej mladým, novým generáciám, Cirkvi a občianskej spoločnosti.

PD