Online sv. omše v Poprade – Veľkej (v piatok 6.11. a v nedeľu 8.11.)

Mládežka o 16:30 v piatok 6.11. https://youtu.be/0-ADvXtMFuk

Nedeľná sv. omša o 9:30 8.11.: https://youtu.be/1G7cf6r3XnI