Októbrová misijná solidarita podnietila lavínu dobra

Milá saleziánska rodina, animátori, rodičia a sympatizanti.

Októbrová misijná nedeľa priniesla aj výzvu na finančnú solidaritu na podporu aktivít našich misionárov. Na začiatku mesiaca októbra to bolo niekoľko obiet a milodarov. Postupne sa pridali rodiny i jednotlivci, aby sme v závere mesiaca s pomocou našej saleziánskej komunity zaokrúhlili našu pomoc pri ohlasovaní evanjelia, pre núdznych a chudobných na peknú sumu 1000 eur. Vyjadrujem úprimnú vďaku a tlmočím zaslanie i prijatie milodaru na saleziánskom misijnom oddelení v Bratislave. Nech Vám dobrý Pán každú obetu vynahradí mnohonásobne. S pozdravom don Pavol Nizner, sdb