Online – sv.omša o 9:30 v 1. adventnú nedeľu ( v sobotu 28.11. – Duchovná obnova)

Duchovná obnova v sobotu 28.11. o 19:30 – predvečer 1. adventnej nedele: https://youtu.be/AbgzqB4oPSw

Nedeľná sv. omša – 1. adventná nedeľa – 29.11. o 9:30: https://youtu.be/6g_McQQC8b8