Online sv. omša na Nedeľu Krista Kráľa (22.11.2020 o 9:30)

Z Popradu Veľkej – na Slávnosť Krista Kráľa – sv. omša online 22.11. o 9:30 https://youtu.be/blEGD-LNyAQ

(saleziáni Poprad – Veľká)