Odpust na sv. Jána

Odpustová sv. omša na Slávnosť sv. Jána apoštola a evanjelistu 27.12.2022

Farský kostol v Poprade-Veľkej má slávnostnú “šnúru” Sviatkov. Priamo vo Vianočnej oktáve sa nachádza (27.12.) sviatok – pre nás slávnosť- sv. Jána apoštola a evanjelistu. Každý rok sa snažíme, aby prišiel slávnostný kazateľ a trochu povzbudil farníkov, či odkryl čosi nové – pre oslavu Pána v našich životoch i spoločenstvách. Pred rokom bol vdp. Robert Neupauer (zo Spišskej Kapituly) – ktorý nám priblížil tému rodiny a jej miesto u sv. Jána evanjelistu. Pred dvoma rokmi bol u nás vdp. Ľuboslav Hromják (zo Spišskej Kapituly) – ktorý študoval náš chrám, aby pripravil podklady pre monografiu nášho kostola – na ktorej sa ešte stále pracuje. Pred tromi rokmi bol u nás vdp. Eugen Jurkovič p. farár z Klatova, ktorý nás povzbudil svojou ľudskosťou, veselosťou a príhodami z pastorácie.

Tohto roku sme mali na mále :-) Tešili sme sa na pána farára Štefana Vitka zo Svitu, no viróza vie zmeniť plány. Dúfame, že mu Pán dá skoré uzdravenie a druhú šancu na budúci rok. Deň pred Slávnosťou nebolo ľahké nájsť veľkodušne ochotného i odvážneho kazateľa, ktorý by prijal vo vianočnej oktáve úlohu “náhradníka”. Predsa sa našiel. Na odpust do Veľkej prišiel páter Angelus – Štefan Kuruc, O. Praem. (farár v Poproči) – rodák z Veľkej a skutočne sa prejavilo jeho kňazské ochotné srdce.

Povzbudil nás svojou kázňou o prvenstve Božej lásky – nielen v tom, že ju nik neprevýši, ale aj v tom, že najkrajšou a najmúdrejšou je naša láska vtedy, keď dáva prednosť Bohu vo všetkom, resp. všetko, čo robíme smeruje k Nemu. A toto je aj odkaz sv. Jána apoštola a evanjelistu – pochopil – a keď zostarel aj veľmi často opakoval: aby sme sa milovali navzájom…- v tej vete – ak ju správne pochopíme, je celé Ježišovo posolstvo. Je dobré si dať občas otázku, ktorú dostal aj sv. Peter od Ježiša: “Miluješ ma?” …kiež by sme boli pre druhých znakom krásnej odpovede na ňu. “Áno, Pane, Ty vieš…” … a aj v tých druhých…

Slávnostnú sv. omšu sprevádzal Velický zbor a pekne sa doň zapojili miništranti i laici. Ďakujeme aj Andrejovi Dominikov za prípravu liturgie i chlapcom Jakubčákovcom (Jakubovi a Michalovi), ktorí sv. omšu prenášali ONLINE.

Po svätej omši sa pozvaní hostia (farská rada) stretli s našim slávnostným kazateľom pri večeri, aby sme vytvorili spoločenstvo prijatia a radosti. Možno by bolo zaujímavé pouvažovať aj o tom, ako v tomto vianočnom čase vytvoriť chvíľku spoločnej radosti a podelenia aj pre ostatných farníkov – hlavne tých, ktorí odchádzajú zo sv. omše domov – do samoty…

DVsdb