Kurz lektorov

28.12.2022 – orlovni

Po 4 rokoch sa podarilo znova zorganizovať stretnutie lektorov našej farnosti.

Prišlo 15 účastníkov. Čestnými, ale aj aktívnymi hosťami boli pani Judita Beláková, ktorá prispela svojim darom – láskou k Božiemu slovu i slovenskému jazyku a potom sme sa tešili z prítomnosti nášho bohoslovca Andreja Dominika, ktorý nám priniesol čerstvé vedomosti z lektorského kurzu zo seminára na Spišskej Kapitule.

Tento kurz, ktorého prezentáciu zverejňujeme je pôvodne adresovaný bohoslovcom, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Preto niektoré časti – ktoré citujú Všeobecné smernice Rímskeho misála (VSRM) platia pre kandidátov na kňazstvo – ktorí prijímajú službu lektora vrámci uvádzania do kňazskej služby. Predsa sme sa rozhodli, že túto prezentáciu uvedieme celú – pretože prevažná väčšina usmernení sa týka aj lektorov-zo spoločenstva veriacich laikov.

Obsahom prezentácie boli všeobecné usmernenia o službe lektora – ktorý sa stáva Božím nástrojom pri ohlasovaní Božieho slova, pár praktických usmernení a malé precvičenie ich aplikácie na pripravené texty. Nech sa páči, tu v odkaze je celá prezentácia.

Veľmi dobrou pomocou je pravidelná (piatková) relácia z rádia Lumen, ktorá pripravuje veriacich na nedeľnú liturgiu. 1. vysielanie je v piatok o 5:30, no dá sa vyhľadať aj v archíve Rádia Lumen (pozri v odkaze TU)

Tých, ktorí by sa chceli pridať, povzbudzujeme, aby neváhali. V sakristii kostola je tabuľka, kde je možné zapísať sa na konkrétne čítanie v daný dátum a čas svätej omše. Dovtedy – nielen začiatočníkom -odporúčame, aby si text doma starostlivo preštudovali a nahlas čítali. Je dobré, aby textu rozumeli a tým, ktorým ho budú čítať, aby priniesli radosť z ohláseného Božie slova.