Objav svoju farnosť – súťaž pre mladých

Neváhaj… pozri si, prihlás sa a zasúťaž si…: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210706059