15. nedeľa v cezročnom období (11.7.2021)

Pondelok12.7.Féria
Utorok13.7.Sv. HenrichaĽub. spomienka
Streda14.7.Sv. Kamila de Lellis, kňazaĽub. spomienka
Štvrtok15.7.Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Piatok16.7.Prebl. Panny Márie KarmelskejĽub. spomienka
Sobota17.7.Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkovSpomienka
Nedeľa18.7.16. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
  • Ohlášky (2,1): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť

Ján Gorel z farnosti Poprad Veľká a Dominika Handzušová z farnosti Poprad. 

Peter Hruda z farnosti Poprad a Lenka Šebestová z farnosti Poprad -Veľká, v súčasnosti žijúci v Bratislave.

Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.

  • K 30. júnu sa skončil dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.
  • Do vašich modlitbových úmyslov odporúčame prázdninové aktivity našej farnosti a oratória, ale aj všetkých, ktorí pôjdu na dovolenky, či zostanú doma, aby pookriali na tele a posilnili svoj vzťah s Nebeským Otcom a bratmi a sestrami v Božej rodine, do ktorej patríme.
  • Zadná bránka do areálu kostola (pri sakristii) bude dočasne zatvorená, kvôli prácam na rekonštrukcii tympanónu nad južným vchodom do kostola. Prosím, aby ste používali hlavný vchod.
  • Oznam pre mužov našej farnosti. V stredu a vo štvrtok (14. a 15.7.) o 16:30 bude brigáda. Budeme pokračovať v maľovaní orlovne. Prosíme mužov a starších chlapcov, aby prišli pomôcť. Ide o priestory, ktoré slúžia pre pastoračné účely našej farnosti.