Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Liturgický prehľad spomienok a sviatkov:

 Pondelok 29.5. Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi Spomienka
 Utorok 30.5. — Féria
 Streda 31.5. — Féria
 Štvrtok 1.6. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho  a večného kňaza Sviatok
 Piatok 2.6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov; Prvý piatok v mesiaci Ľubov. spomienka
 Sobota 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov; 1. sobota v mesiaci Spomienka
 Nedeľa 4.6. 9. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Najsvätejšej Trojice Slávnosť

Oznamy:

 • Od pondelka začína obdobie cez rok. Namiesto modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa modlievame modlitbu Anjel Pána. V júni sa budeme modlievať pred sv. omšou litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
 • Ďakujeme animátorom, hudobníkom, rodičom a všetkým, ktorí pomohli pri príprave detí na 1. sväté prijímanie a aj počas týždňa mystagógie. Sprevádzajme deti aj v ďalšej etape, aby rástli vo viere a dozreli v kresťanov, ktorí budú radostne a odvážne hlásať radostnú zvesť o Božej dobrote  a láske. Tiež ďakujeme Bohu známym darcom, ktorí prispeli na kostol a potreby farnosti v sume 250 eur.
 • Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla minulú nedeľu 1048,75 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Farská kancelária bude zatvorená do 11. 6. z dôvodu púte farnosti do Svätej Zeme a Slávnosti Božieho Tela. V prípade potreby budú spolubratia kňazi z našej komunity k dispozícii na farskom telefónnom čísle 0919 147 900.
 • Katolícke noviny. Na dnešnú nedeľu prišlo 100 ks Katolíckych novín, zoberte si pri východe z kostola. Spomeňme si v modlitbe na pani Annu Kuchtovú, ktorá má 1.výročie úmrtia i na pozostalú rodinu.
 • Ovocné stromčeky zabezpečené cez Farskú charitu. Po svätých omšiach si môžete zobrať domov ovocné stromčeky za dobrovoľný príspevok na opravu strechy orlovne. Pripravené sú vonku pri kostole. (Budú aj budúci týždeň). Nech sú pre nás symbolom, aby sme aj my prinášali ovocie Ducha Svätého.
 • Budúci týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedáme v stredu-piatok od 17:30. V piatok je sv. omša o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu (4.6.) je pobožnosť o 14:00. Intencie budeme zapisovať v utorok 6.6. po sv. omšiach v sakristii kostola.
 • Letné tábory. Na prímestský tábor vo Veľkej sú už miesta osadené (voľné sú ešte v oratku na Juhu). Otvárame prihlasovanie na Teen-tábor pre birmovancov– prihlášky nájdete v článku Letné prázdniny 2023
 • Stretnutie s prednáškou o manželstve bude v pondelok 12. 6. 2023. Hosťom bude p. Richard VAŠEČKA.  Začneme sv. omšou (vo Veľkej) o 18:30, po nej bude prednáška v ORLOVNI.
 • Ohlášky:
  • Diakonská vysviacka(2): Andrej Dominik, syn Petra a Marty, rod. Havrančíkovej, bývajúci v Poprade-Veľkej, bude 15. júna vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do modlitieb. Kto sa chystá na diakonskú vysviacku, prosíme, aby sa v sakristii kostola prihlásil. Odchod autobusu bude 15.6. o 13:30. Bude aj pohostenie.
  • Sviatosť manželstva prijmú 10.6. Soňa Galušková narodená v Poprade, Peter Baran narodený v Ružomberku a v súčasnosti obaja bývajúci v Prahe. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Prihlasovanie na prípravu k 1. svätému prijímaniu v budúcom školskom roku nájdete TU na tomto linku.

 • Stretnutie miništrantov bude v nedeľu 11.6. o 14:30.
 • Pomoc misionárom v Tanzánii. Pri časopisoch vo vchode kostola nájdete modlitbu cyklistu a info, ako možno pomôcť misionárom v Tanzánii pri vyučovaní a ohlasovaní Krista. Viac nájdete na stránke https://www.mivaslovensko.sk/
 • Podobne môžeme pomôcť aj priamo deťom https://www.donio.sk/pomozte-mladym-v-tanzanii-kvalitne-sa-vzdelavat
 • Výchova a povolanie – odkazy na pomôcky a tipy, podnety na rozhovory:
  • Pre manželov, ale nielen pre nich – potenciál, ktorý v sebe skrýva sviatosť manželstva… Tu nájdeme viac.
  • Od rodičov, ktorí zažili, čo je to „pán internet“
   • Aká je cena krásy? (Aby rodičia vedeli, že sú dôležití… a ich deti krehké – cca 3 min.)
  • Od rodičov, ktorí pracujú v digitálnom svete
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny. Prímestský tábor je už plný (prihlásiť sa môžete len ako náhradníci).
 • Modlitbový úmysel na máj
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.
 • Modlitbový úmysel na jún
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.
  • Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.
 • Vtip (logický): Kamarát sa chváli pred kamarátom: „Môj 15-ročný brat hrá na klavíri od piatich rokov.“ „Fakt? A nebolia ho ruky?“