Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 23.5.2021

Pondelok24.5.Slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov a Matky CirkviSlávnosť u SDB
Utorok25.5.Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi,                                      Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Magdalény Pazzi, pannyĽub. spomienky
Streda26.5.Sv. Filipa Neriho, kňazaSpomienka
Štvrtok27.5.Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného KňazaSviatok
Piatok28.5.Féria
Sobota29.5.Panny Márie, Sv. Pavla VI., pápežaĽub. spomienka
Nedeľa30.5.Nedeľa NaJsvätejšej TrojiceSlávnosť
 • Zbierka na katolícke Masmédiá vyniesla minulú nedeľu 385,50 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 24.5. sa liturgicky tohto roku stretajú dva tituly Panny Márie – Pomocnica kresťanov a Matka Cirkvi. U saleziánov máme slávnosť hlavnej patrónky. Sv. omše v pondelok budú o 12:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Sv. omše sú stále v režime s pandemickými obmedzeniami. Ich rozpis a prehľad nájdete na našej stránke. (preklik tu)
 • Budúcu nedeľu (30.5. Nedeľa Najsv. Trojice) bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie počas svätej omše o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvykli chodiť na túto sv. omšu, v tento deň dali priestor pre deti a rodičom prvoprijímajúcich. Tiež sa modlime za tieto deti a ich rodiny, aby sa radosť z prijímania Pána Ježiša rozvíjala v krásne priateľstvo.
 • Každý deň sa modlíme o 18:00 sv. ruženec za ukončenie pandémie a jej následkov. Zároveň pridávame modlitbu za obnovenie našej farnosti a rodín v Duchu Svätom.
 • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
 • Ohlášky(2,2,1): Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
  •  Martin Hosza z Popradu a Lucia Bajusová z farnosti Poprad Veľká;
  •  Juraj Bugala pochádzajúci z farnosti Michalovce a Aneta Lichvariková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja vo farnosti Bratislava – Sedembolestnej Panny Márie.
  •  Patrik Tkáč pochádzajúci z farnosti Jarovnice a Zuzana Kokoruďová z farnosti Poprad – Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.

Pozvánka na zápis do umeleckej školy sv. Jána Pavla II.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent, venovať sa zmysluplnej činnosti a kvalitne využívať voľný čas, na zápis do Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II., ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. mája do 4. Júna v čase od 14.00 do 17.00 v budove školy. Na výber je hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu.

Môžete si pozrieť video pozvánku: https://www.youtube.com/watch?v=u2H7nk8-5cQ

Spišský Jeruzalem

Od 28 do 30.5 bude podujatie Dni Spišského Jeruzalema 2021. Program si môžete pozrieť vo výveske, alebo cez náš web tu.