NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  Celý týždeň slávime oktávu Pánovho zmŕtvychvstania 
Nedeľa11.4.2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstvaSlávnosť
  • Chceme sa v mene našej komunity saleziánov poďakovať všetkým, čo ste sa zapojili do prípravy týchto sviatkov, do online služby modlitbového bdenia, do výzdoby Božieho hrobu a kostola, do liturgie, online prenosov, za všetky vaše duchovné i hmotné dobrodenia, aby sme mohli aj v týchto obmedzených podmienkach  čo najlepšie prežívať slávenie veľkonočných sviatkov. Vyprosujeme vám všetkým požehnaný veľkonočný čas, aby ste boli znakom radostnej zvesti Vzkrieseného Krista.
  •  Počas Veľkonočnej oktávy – budeme prenášať slávenie Eucharistie podľa rozpisu sv. omší online – zverejnených na stránke salezianipoprad.sk
5.4. (Pondelok)9:30Poprad VeľkáVeľkonočný pondelok
6.4. (Utorok)17:30Oratórium – JuhUtorok vo Veľkonočnej oktáve
7.4. (Streda)18:30Poprad VeľkáStreda vo Veľkonočnej oktáve
8.4. (Štvrtok)18:30Oratórium – JuhŠtvrtok vo Veľkonočnej oktáve
9.4. (Piatok)18:30Poprad VeľkáPiatok vo Veľkonočnej oktáve
11.4. (Nedeľa)9:30Poprad VeľkáDruhá Veľkonočná nedeľa
  • Pripomíname, že je možnosť osobného vysluhovania sviatostí (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) a pastoračnej starostlivosti. Odporúčaný čas na sv. prijímanie je po sv. omšiach – max. hodinku. Na ostatné stretnutia je potrebné dohodnúť sa mailom alebo telefonicky (potrebné je zachovať hygienické predpisy).
  • Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade, bude po Veľkej noci v dňoch 6.-8.4. 2021 (ut.-štv.) Viac informácii nájdete vo výveske (alebo na tomto mieste )
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude online budúcu nedeľu o 16:30.
  • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.