Veľkonočný pozdrav

Ježiš vstal z mŕtvych!

Krstom ku Nemu patríme. Preto sa ná týka Jeho história, jeho životná cesta. Nosíme v sebe Jeho život.

Nech nám táto Veľká noc pomáha stávať sa svedkami Zmŕtvychvstalého Pána všade, kde sme. Aby sme prinášali Jeho svetlo na miesta, kde vládne tma, nádej ľuďom, ktorých ohrozuje zúfalstvo a lásku s odpustením tam, kde chce všetko prekričať nenávisť a hnev. Ježiš žije! A nás pozýva byť svedkami Jeho Zmŕtvychvstania v našom svete… :) Radostne a s chuťou. ;)