Misijný kútik

Návšteva o. biskupa a požehnanie misijného kútika.

Nedeľa 21.8. po sv. omši o 9:30.

Uplynulý týždeň strávil na dovolenke v noviciáte o. biskup don Vladko Fekete, ktorý pôsobí na misiách v Baku (Azerbajdžan). Pospomínal si na Veličanov, ktorých zažil počas svojho pôsobenia ako magister novicov v roku 2006-2009 a teraz sa s nimi znova srdečne stretol.

S farnosťou slávil sv. omšu v nedeľu o 9:30. Povzbudil nás podľa evanjelia, aby sme svoj život nasmerovali do neba – aj keď sa tam vstupuje tesnou bránou. Strach však z tesnej brány mať nemusíme, pretože tu ide o snahu byť v jednote s Ježišom – žiť s Ním a podľa Neho. Nejakú námahu to však stojí.

Po svätej omši požehnal misijný kútik – miesto pre pamäť na slovenských misionárov a misionárky zo saleziánskej rodiny i z našej farnosti.

Murárske práce zabezpečil pán Ján Dominik za asistencie syna Pavla, ale aj dona Štefana Urbana, ktorý toto miesto naplánoval a získal aj ďalších dobrodincov. Takto pribudol vo farskej záhrade kútik, ktorý volá k modlitbe za misionárov a k uvažovaniu o povolaní – kde ma Pán volá? … aby sme do toho neba predsa len trafili.

Ako povedal don Štefan: “Žijeme v dobe, keď sa využívajú rôzne ľudské zdroje pri šírení myšlienok o dobre. A pritom sa akosi zabúda na tie Božie. Jedným z
Božích zdrojov požehnania bola, je a dúfam, že aj bude, práca a život misionárov. Aby sme na to nezabudli aj my Saleziáni, zakladáme Misijný kútik.”

Aj práca a modlitba misionárov bola žriedlom požehnania a rozvoja
Saleziánov v 100-ročných dejinách SDB na Slovensku.