22. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa  Spomienka
 Utorok30.8. —  Féria
 Streda31.8.   Féria
 Štvrtok 1.9.   Féria
 Piatok 2.9.   Féria
 Sobota 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Spomienka
 Nedeľa 4.9.  23. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na podporu katechetického diela našej diecézy. Aj týmto spôsobom môžeme vyjadriť podporu katechézy v našej diecéze. Tohto roku je pre Diecézny katechetický úrad jubilejným -pripomíname si 25 rokov jeho existencie.
 • Zbierka školských pomôcok (bude do 11.9.) v našej farnosti Poprad Veľká v každú nedeľu po doobedných sv. omšiach o 7:00 a 9:30 (teda v časoch od cca 7:45 – 8:15, cca10:15 – 11:00) v orlovni. (Viac na web. na stránke Spišskej charity (TU))
 • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. V stredu, štvrtok a piatok spovedáme už od 17:30. Sv. omša v prvý piatok je aj ráno o 7:00, v sobotu o 7:30 je s fatimskou pobožnosťou. V nedeľu je pobožnosť o 14:00. V nedeľu 4.9. bude na začiatku sv. omší  aj Veni Sanctae.
 • V piatok (2.9.) o 18:30 znovu začnú mládežnícke sv. omše. Na tejto sv. omši sa na nejaký čas sa rozlúčime s Majkou Lesičkovou, ktorá ide na misie do Tanzánie.
 • Deň farnosti – otvorenie školského a pastoračného roka bude 4.9. 2022. O 14:00 bude v kostole pobožnosť prvej nedele a o 14:30 budeme pokračovať na farskom dvore hrami pre deti a predstavením programu na ďalší rok. Pravdaže nebude chýbať ani občerstvenie. Koláčiky na podelenie sú vítané. Pre ochranu životného prostredia i zdravia odporúčame doniesť si vlastné misky a lyžice na vynikajúci guláš.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú prijať: Dávid Ihnačák bývajúci v Poprade-Veľkej a Daniela Bajtošová bývajúca v Poprade-Strážach. Kto by poznal nejakú prekážku, nech sa ozve na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Práce na kostole a orlovni pokračujú tak, ako vládzeme. Potrebujeme aj konkrétnu manuálnu pomoc – pri práci s drevom (momentálne práca motorovou pílou, štiepanie), pri murárskych (príprava a realizácia omietania kostola a niečo aj v orlovni). Budeme radi, ak sa ozvete p. farárovi alebo členom ekonomickej rady.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Ďakujeme p. J. Petruľovi a synovi za pomoc s elektrikárskymi prácami v orlovni.
 • V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti (potom až o rok).
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bude 11.9. nedeľa o 16:00 – začneme v kostole.
  • Príprava birmovancov – 1. stretnutie spolu (vyhodnotenie prípravy doteraz a spôsob ako budeme pokračovať) – v piatok 9.9. – začíname na sv. omši 18:30 a potom pokračujeme programom v orlovni (predpokladaný záver o 21:00)
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri – spôsob dohodneme.

(Kontakt na prihlásenie nájdete na našej stránke (TU). Viac o pastoračnej službe na https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/ ; stránku postupne aktualizujeme)

 • Diecézna Púť do Szentkútu v znamení zmierenia bude v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Viac informácií je na plagáte vo výveske (alebo TU)
 • Vtip: Bola poriadna búrka a chlapíkovi sa odtrhla na dome plechová strecha. Trochu sa to pokrivilo, tak to vzal k mechanikovi (auto-klampiarovi), aby to vyrovnal. Po dvoch dňoch mu mechanik volá: Pane, netuším, čo ste s tým autom urobili, ale o týždeň to bude hotové.