František Saleský a Titus Zeman

Pozvánka na deviatnik a spoznávanie saleziánskej charizmy

Milí priatelia,

dnes (30.12.) začína deviatnik k don Titusovi Zemanovi.

Ja ho osobitne prosím za rodina našich birmovancov a prvoprijímajúcich – za dar viery a odvahy túto vieru žiť.

Kto sa chce pridať modlitbou alebo aj svojim úmyslom, nech sa páči – Tu je odkaz na deviatnik

Don Titus už blahorečený je, ale ešte nie je svätorečený – teda môžeme sa modliť aj na tento úmysel.

Modlitba deviatnika k don Titusovi od 30.12.-7.1.

Vzbuďme si úmysel, za ktorý obetujeme tento deviatnik (modlitbu) – okrem svojho úmyslu môžeme vložiť aj prosbu za oživenie života viery v našich rodinách a farnosti.

Všemohúci Bože, ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi. Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného služobníka Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi na celom svete verejne uctievať na oltári.

Prosíme ťa za jeho svätorečenie skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie Pomocnice kresťanov. Amen.

Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás.

Do pozornosti dávame aj 400. výročie smrti sv. Františka Saleského (28.12.) – kto by mal záujem o ponorenie sa do jeho krásnej a neskutočne živej a účinnej charizmy – z ktorej čerpal aj don Bosco.