Kostol v Poprade Veľkej je otvorený cez týždeň od…

Farský kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade Veľkej je otvorený cez týždeň od pondelka do piatku od 9:00 – 12:00 na súkromnú modlitbu a adoráciu.

Príď si urobiť poriadok vo svojom vnútri a pripraviť sa na ďalšie kroky s Pánom.

Ponúkame Vám priestor a čas na stíchnutie, aby sme mohli v našom živote žiť v súlade s Pánom – teda, aby sme svojim životom oslavovali Jeho dobrotu a veľkosť a dokázali šíriť krásu viery tam, kde ju nevidieť. Vhodné je prečítať si aj Božie slovo, nech rezonuje v našom srdci.

K adorácii si môžete prečítať niečo aj tu.

  • Nezabudnime na hygienické opatrenia, (rúško, dezinfekcia, odstupy, potvrdenie o negatívnom teste) 
  • Počas tohto času v priestore kostola nemôže byť naraz viac ako 7 ľudí (na 15m štvorcových t.j. u nás v každej 5 -tej lavici 1 osoba).
  • Služby počas otvorenia sú zabezpečené.
  • Táto ponuka platí na čas obmedzení konania hromadných podujatí v tomto období.