Administratívne záležitosti ( TU pozri dokument na stiahnutie

3 mesiace pred sobášom je potrebné si vypísať žiadosť a zápisnicu na Mestskom úrade v Poprade. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list.

Na farský úrad si treba priniesť (môžete si stiahnuť dokument spomenutý vyššie)

– potvrdenú zápisnicu z matriky Mestského úradu alebo oznámenie o uzavretí manželstva. K vybaveniu zápisnice z Mestského úradu je potrebné si priniesť na Mestský úrad rodné listy a občianske preukazy;

– ak bývate v inej farnosti, ako v Poprade – Veľkej je potrebné priniesť licenciu k sobášu od farára farnosti vášho bydliska (stačí od jedného zo snúbencov); v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka – teda katolík-čka);

Pri prvom stretnutí na fare sa vypíše zápisnica a dohodne sa priebeh prípravy na manželstvo (ak už predtým nezačala).

Miesto vysluhovania sviatosti manželstva

Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie sviatosti manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska). (Kódex kánonického práva, Kán. 1115.) Krajší kostol alebo reštaurácia nie je dostatočným dôvodom na iné miesto slávenia sobáša. Je to skôr nepochopenie významu kostola, farnosti a spoločenstva, v ktorom vzniká nová bunka (rodina), ktorá začína rásť vstupom muža a ženy do manželstva.

Ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie sviatosti  manželstva sa žiada v jeho farnosti.

Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade). Preto im chceme podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam. (Ide prakticky o to, aby ich láska rástla a mohla čerpať život z Božej lásky.) Ak máte podobný problém, nebojte sa na  nás obrátiť.

Sviatosť manželstva, keď ide o snúbencov katolíkov sa odporúča sláviť v rámci svätej omše. Totiž pri oltári manželstvo vzniká a odtiaľ sa aj naďalej posilňuje – z Božieho slova a Eucharistie. Svätá omša, ktorá sa slávi v sobotu po 15.00 je s platnosťou na nedeľu.

Sobáše sa spravidla nekonajú počas adventu  a  pôstneho obdobia.