Duchovné cvičenia – obnova

Čo tak prežiť záverečný čas pôstu duchovnejšie a obnoviť sa?

Milí priatelia, bratia a sestry. V tomto čase fungovania v štýle “online” prinášate sami podnety a delíte sa s nami. Tešíme sa, že sme spoločenstvom veriacich, rodín, farnosti a patríme do krásnej Cirkvi. Pravdaže s mnohými ranami a jazvami, ale neustále oživovaným Duchom Svätým. Ináč, ak by sme boli odkázaní na svoju krehkú ľudskosť, by sme sa asi nedostali ani do historických záznamov. Takže máme schopnosť regenerácie – sme schopní obnovy vďaka pôsobeniu Ducha Svätého a dokonca máme aj ponuku nadobudnúť stratený život. Toto všetko máme možnosť získať, pokým máme na to čas – teda pred odchodom do večnosti. Preto je potrebné strážiť si čas na duchovnú obnovu… Preladiť sa od svojho ja k Ty – k zdroju života, pravdy, dobroty a lásky – k Bohu.

Jednou z možností ako sa obnoviť je aj táto ponuka. Tentokrát sa pokúsime využiť bohatú ponuku duchovných cvičení, ktoré už boli v TV Lux a budú na rádiu Lumen. Podľa svojich možností si naplánujme čas na počúvanie i stíchnutie, aby Pán mohol viesť s nami dialóg v tichu. On je pri obnove ten najdôležitejší.

Aby ste nemuseli veľa hľadať, tak na tomto mieste nájdete linky, cez ktoré sa môžete prekliknúť do tém. Prajeme vám požehnaný čas duchovnej obnovy. Počúvajte toľko, koľko môžete a stihnete vložiť do dialógu s Pánom Ježišom:

Bolo a je k dispozícii v archíve TV LUX:

Sv. Jozef – chlap, ktorý poznal mozole (archív TV LUX) – o. Jozef Luscoň sdb (15.3.2021)

Sv. Jozef a jeho portrét vo svätom Písme – o. Jozef Jančovič (16.3.2021)

Žiť v ústraní ako sv. Jozef o. b. Jozef Haľko (17.3.2021)

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti o. Jozef Kováčik (18.3.2021)

Ponuka z minulého roku:

Kroky viery – kamene kričia, alebo pozývajú? o.b. Stanislav Stolárik (z minulého roku 17.3.2020)

Kroky viery – energetická sila Eucharistie o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 18.3.2020)

Kroky viery – Panna Mária Eucharistická žena o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 19.3.2020)

Od štvrtku 25.3. na Rádiu Lumen:

25. 03. 2021 / 20:00 – 21:30 – 14. Duchovné cvičenia RL (I.) (duchovné cvičenia a pobožnosť Krížovej cesty s exercitátorom o. Mariánom Bublincom)

26.3. 2021 / 20:00 -23:00 14. Duchovné cvičenia RL (II.) (duchovné cvičenia s exercitátorom o. Mariánom Bublincom )

(RÁDIO LUMEN NAŽIVO – streaming)