Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov i ostatných dospelých (26.9. 2021)

Téma tohto roka je “Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

V nedeľu 26.9. o 15:00 sa stretneme vo farskom kostole vo Veľkej.

Táto obnova bude spravidla každú 4. nedeľu v mesiaci o 15:00 – pripomenieme aj vo farských oznamoch.

Pre prípravu materiálov je vhodné prihlásiť sa na mailovej adrese našej farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk,

Počítame s vami, lebo ste Bohom povolaní. Sme obdarení sviatosťou krstu – Božím životom, i ďalšími sviatosťami a darmi, ktoré sme pozvaní rozvíjať vo svojej rodine a tam, kde žijeme. K tomuto povolaniu máme aj pozvanie pápeža Františka, ktoré je v závere textu.

Pre tých, ktorým situácia nedovolí prísť, môžeme poslať aj link na túto obnovu, z ktorej bude prenos online. (nezabudnime na podmienky a obmedzenia, ako je plná zaočkovanosť a aktuálne hygienické usmernenia)

Predpokladaný čas trvania programu je 1- 1,5 hodiny. (…Vovedenie do témy, čas na zamyslenie, modlitba – adorácia, možnosť sviatosti zmierenia alebo rozhovoru s kňazom. Svätá omša vrámci tohto programu nebude. Na záver bude spoločná modlitba s Eucharistickým požehnaním).

Formu programu budeme aktualizovať podľa možností.

Základom pre tohtoročné duchovné obnovy je projekt „10 videí Amoris laetitia“ Dikastéria pre laikov, život a rodinu vo Vatikáne, ktorý vznikol v rámci Roka rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín. Nie je náhodou, že pápež František prišiel na Slovensko práve v tomto roku. Veľkou túžbou pápeža v roku rodiny je pozvať každú rodinu na celom svete rozmýšľať nad bohatstvom exhortácie Amoris laetitia a uplatniť ho do života Cirkvi.

Základnou témou – pomôckou je teda projekt „10 videí Amoris laetitia“, v ktorých účinkuje pápež František spolu s rodinami.

Ku každému videu sú pripravené 3-4 jednoduché katechézy, ktoré v rámci duchovnej obnovy uvedieme. Obnova pokračuje v konkrétnom živote v nasledujúcom mesiaci, kedy sa podnety zo zamyslenia konkretizujú v jednoduchých skutkoch v priestore rodiny, v dynamikách spoločenstva alebo farnosti. 

Povzbudením môže byť aj pozvanie vyplývajúce z výziev pp. Františka:

„Zostaňte na ceste, stále, nezastavujte sa…“ (pp. František )

Cirkev zápasí o svoju identitu…. ( naše rodiny, naša farnosť,…)

Aké sú výzvy (odkazy) návštevy pápeža na Slovensku?

Pozrime si to

Obraz pre X. svetové stretnutie rodín v Ríme, autor p. I. M. Rupnik názov: “Toto tajomstvo je veľké.”