CELODENNÁ ADORÁCIA 15.2.2021

Kostoly sú zatvorené. To, čo však môžeme urobiť, urobme.

Čas adorácie: pondelok 15.2.2021 od 8:00- 20:30. Prihlásme a zapojme sa!

Farská celodenná adorácia je časom modlitby, čítania Božieho slova, bdenia pri eucharistickom Ježišovi. Je to čas stíchnutia a počúvania k čomu nás pozýva, čo nám chce darovať a z čoho oslobodiť, uzdraviť.

Prihlásiť sa na bdenie v modlitbe môžete na konci tejto stránky, aby sme vytvorili súvislý čas adorácie a modlitby na úmysly diecézy, farnosti, vašej rodiny i vaše osobné. Vytvorme súvislú reťaz modlitby, aby v tomto privilegovanom čase, keď nás Ježiš chce počúvať ako farnosť a chce nám darovať tak veľa pre nás samých i pre tých, za ktorých sa prihovárame, aby nezostal osamotený, nepovšimnutý a opovrhnutý.

TAM, KDE JE TVOJE SRDCE, TAM JE TVOJ POKLAD.

Podnety k adorácii

Príklad eremitov (mníchov v prvých storočiach kresťanstva) – podcast

15.2. sa zjednoťme v adorácii – cez obrazovku – online.

Na tomto mieste môžete vidieť priamo vystavenú Eucharistiu – živého Ježiša – ktorý sa nám daroval, aby bol s nami v našich radostiach i ťažkostiach a aby sa nám stal posilou na zemi – na ceste domov – do neba. (15.2.2021 od 8:00 – 20:30)