Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

2. VIANOČNÁ NEDEĽA (3.1.2021)

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok4.1.Pondelok vo Vianočnom obdobíféria
Utorok5.1.Utorok  vo Vianočnom obdobíféria
Streda6.1.ZJAVENIE PÁNAslávnosť
Štvrtok7.1.Štvrtok po Zjavení Pánaféria
Piatok8.1.Bl. Titus Zemanspomienka
Sobota9.1.Sobota po Zjavení Pánaféria
Nedeľa10.1.KRST KRISTA PÁNAslávnosť
 • Od 1.1. do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky (0919147 900) alebo mailom , presnejšie informácie nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk
 • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá má oveľa väčšiu hodnotu, ako pasívne pozeranie duchovného programu, či online sv. omší. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke saleziánipoprad.sk.
 • Príprava na prijatie sviatostí tento rok. Tí, ktorí by chceli tento rok prijať sviatosť manželstva odporúčame, aby ste sa ohlásili na farskom úrade telefonicky alebo prostredníctvom mailu čím skôr. Tiež nájdete informácie o vysluhovaní sviatostí na našej stránke salezianipoprad.sk v časti – Farnosť Poprad – Veľká — pastorácia. Stránka sa stále dopĺňa, ak by ste našli chyby alebo nejasnosti, prosíme, napíšte nám. Podobne pozývame tých, ktorí by chceli pokrstiť dieťa, alebo by ste chceli začať prípravu na ďalšie sviatosti. Prihlášky pre nových prvoprijímajúcich budú k dispozícii v júni.
 • Štatistiku vyslúžených sviatostí a svätením za rok 2020 si môžete pozrieť tu (na našej stránke).
 • Základný prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020 si môžete pozrieť tu.
 • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Rodičom prvoprijímajúcich pošleme mail s „prihlasovacím linkom“ – termín stretnutia bude nedeľa 10.1.. Birmovancom sa ohlásime tiež mailom.
 • Srdečne Vám Pán Boh odmeň sa podporu saleziánskeho diela v Poprade Veľkej či už modlitbou, konkrétnou pomocou alebo finančne. Každý mesiac obetujeme za Vás sv. omšu v prvú sobotu v mesiaci a vkladáme Vás do našich modlitieb pri komunitnej liturgii.
 • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy – Karlovej Vsi, ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Za snúbencov sa modlime.

Na pripomenutie:

 • Vo štvrtok 7. januára si pripomíname 101 rokov od narodenia dona Ernesta Macáka. Kto to bol don Ernest Macák? Narodil sa 7. januára 1920 vo Vištuku. Na gymnáziu v Šaštíne objavil svoje duchovné povolanie a ako 16-ročný zložil rehoľné sľuby. V roku 1946 sa stal kňazom, v roku 1950 ho spolu s ostatnými rehoľníkmi komunistický režim uväznil v Podolínci. Ušiel odtiaľ a tajne organizoval rehoľný život mladých saleziánov. V septembri 1952 ho zatkla tajná polícia. Mal 32 rokov. Väznili ho a neľudsky mučili. Aby nič neprezradil, začal hru na blázna. Rodičia vymohli jeho prepustenie z psychiatrie no aj doma pokračoval v hre na blázna ďalších 13 rokov. V roku 1968 vycestoval do Ríma a tam ostal. Vyučoval, písal, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom. Po návrate na Slovensko sa v roku 1991 stal riaditeľom gymnázia v Šaštíne, ako 73-ročný prijal v roku 1993 na šesť rokov úlohu provinciála slovenských saleziánov. Zomrel vo veku 96 rokov 13. októbra 2016. Otec Ernest zanechal po sebe stopu svätého života a bohaté duchovné dedičstvo. O otcovi Ernestovi sa môžete viac dozvedieť aj na webstránke ernestmacak.sk .

Od 1.1.2021 do 24.1.2021 sú sv. omše iba online.

Usmernenie z kancelárie biskupského úradu na Spišskej kapitule (31.12. o 23:11)

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania, a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Touto cestou zároveň pripomíname a prosíme, aby ste počas svätých omší vysielaných “online” prečítali Pastiersky list KBS namiesto homílie a zároveň, aby ste ho zverejnili aj na vašich farských webových stránkách a na farských sociálnych sieťach.

____________________

Sv. omše budú iba online, podľa tabuľky:

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Teda je vyhlásený “tvrdý lockdown”.

Modlime sa a konajme pokánie – toto je základ každej pozitívnej zmeny – aby Pán mohol konať v našich srdciach, mysliach a cez ostatné dary, ktoré z Jeho dobroty už máme.

Pozývame Vás, aby ste si nachádzali čas na spoločnú modlitbu, čítanie a delenie sa o Božie slovo, aby ste rástli ako domáca cirkev – bunka Cirkvi a spoločnosti. Tu si môžete vypočuť malé povzbudenie a vysvetlenie tohto pojmu, ktorý bol v našej minulosti pomerne málo počuteľný.

1. VIANOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa: ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PATRÓNA KOSTOLA – SV. JÁNA APOŠTOLA A EVANJELISTU

Pondelok28.12.Sv. Neviniatok, mučeníkovSviatok
Utorok29.12.Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníkaSpomienka
Streda30.12.Šiesty deň v oktáve narodenia PánaSviatok
Štvrtok31.12.Sv. Silvestra, pápežaSpomienka
Piatok1.1.SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKYSlávnosť
Sobota2.1.Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov CirkviSpomienka
Nedeľa3.1.DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNAslávnosť
 • Prihlasovanie sa na sv. omše. Na sv. omšu 31.12. o 17:00 a na všetky sv. omše o 9:30 a 11:00 je potrebné sa prihlásiť cez našu internetovú stránku – salezianipoprad.sk. Na ostatné je potrebné vyzdvihnúť si pri vchode do kostola lístok. Sedí sa na označených miestach. Za Vašu ohľaduplnosť Vám vopred ďakujeme. Na našej stránke nájdete aj rozpis sv. omší, ktoré budú prenášané online (teda cez internet).
 • Vo štvrtok (31.12) bude  o 17:00  sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  V súčasnosti to platí aj pri sledovaní sv. omší cez komunikačné zariadenia.
 • Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.
 • Na dnešný odpust i na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach ofera. Za vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Môžete nás podporiť aj priamo vkladom na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753
 • Na prvý piatok pripadá slávnosť Panny Márie Bohorodičky, preto budú sv. omše ako v nedeľu. V prvú sobotu bude sv. omša o 7:30 h (so skrátenou Fatimskou pobožnosťou).
 • Návštevu chorých k prvému piatku z dôvodu zákazu vychádzania odkladáme, keď budú priaznivejšie okolnosti. Sviatosť zmierenia vysluhujeme iba na požiadanie.
 • Pozývame rodiny i komunity do 40 dňovej pobožnosti, ktorú nájdete na našej saleziánipoprad.sk.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy – Karlovej Vsi, ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Za snúbencov sa modlime.
 • Prehľad sv. omší ktoré sú prenášané online:

Odpustová slávnosť 27.12. (nedeľa) – Slávnosť Jána apoštola a evanjelistu

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – poďakovanie na konci roka 31.12. o 17:00

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Celú tabuľku rozpisu omší aj s možnosťou rezervácie miesta nájdete tu

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (20.12.2020) aj program prenosov sv. omší (na konci)

Pondelok21.12. —féria
Utorok22.12. —féria
Streda23.12. —féria
Štvrtok24.12. —féria
Piatok25.12.NARODENIE PÁNASlávnosť
Sobota26.12.Sv. Štefana, prvého mučeníkasviatok
Nedeľa27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – Odpustslávnosť
 • Sv. omša o 9:30 online sv. omša 4. adventnú nedeľu je tu
 • Sv. omše budú tento týždeň od pondelka do stredy večer o 18:30, v utorok o 6:00, a vo štvrtok 24.12. o 7:00.
 • Svätá omša z vigílie Narodenia Pána bude vo štvrtok 24.12. o 16:00. a sv. omše v noci budú o 22:00o 24:00.
 • Na Slávnosť narodenia Pána (cez deň) 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Na Slávnosť narodenia Pána je aj zbierka na saleziánske dielo. Môžete nás podporiť aj priamo vkladom na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753 Srdečne ďakujeme, nech Vás Pán odmení.
 • Na sv. Štefana 26.12. budú sv. omše ako v nedeľu okrem 11:00, ktorá nebude. (večerná o 18:30 bude už zo slávnosti).
 • Budúcu nedeľu (27.12.) je Slávnosť sv. Jána apoštola a evanjelistu – patróna nášho kostola – teda je odpust. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Slávnostný kazateľ o. Ľuboslav Hromjak bude celebrovať sv. omšu o 9:30. Pri všetkých sv. omšiach vrátane v sobotu večer bude možnosť obnoviť si aj manželské sľuby.
 • Termíny sv. omší cez Vianočné Sviatky si môžete pozrieť vo výveske nášho kostola, alebo na našej internetovej stránke salezianipoprad.sk.
 • Z dôvodu zníženej kapacity kostola na 25% je vstup do kostola iba na lístky, ktoré si vyzdvihnete pri vstupe do nášho kostola. Na nasledovné sv. omše si však treba miesto rezervovať cez našu webovú stránku www.salezianipoprad.sk: 24.12. o 24:00 (= polnočná 25.12. o 0:00) a všetky, ktoré sú o 9:30 a o 11:00, tak isto si treba rezervovať miesto na 31.12. o 17:00. Na ostatné sa dá prísť tak, že si vyzdvihnete lístok pri vchode do kostola pred začiatkom svätej omše (najskôr 15 min.). Aby sme mohli prísť nepotrebujeme test o neprítomnosti vírusu, ale buďme opatrní a ohľaduplní.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy -Karlovej Vsi. Ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.
 • Požehnávanie domov kňazom bude možné až po zmiernení pandemických opatrení. Koledovanie Dobrej noviny tohto roku bude iba po sv. omšiach 26.12., po domoch sa teda chodiť nebude.       
 • Prenosy sv. omší z farského kostola Poprad- Veľká budú na týchto “linkoch”:

4. adventná nedeľa o 9:30

Polnočná sv. omša 24.12. o 24:00 (25.12. o 0:00)

Slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 9:30

Sviatok svätého Štefana 26.12. (sobota) 9:30

Odpustová slávnosť 27.12. (nedeľa) – Slávnosť Jána apoštola a evanjelistu

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – poďakovanie na konci roka 31.12. o 17:00

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Celú tabuľku rozpisu omší aj s možnosťou rezervácie miesta nájdete tu

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK B (13.12.2020)

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE – RADUJTE SA, PÁN JE BLÍZKO)

Pondelok14.12.Pondelok  po 3. adventnej nedeliféria
Utorok15.12.Utorok po 3. adventnej nedeliféria
Streda16.12.Streda po 3. adventnej nedeliféria
Štvrtok17.12.Štvrtok po 3. adventnej nedeliféria
Piatok18.12.Piatok  po 3. adventnej nedeliféria
Sobota19.12.Sobota po 3. adventnej nedeliféria
Nedeľa20.12.ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽAslávnosť
 • Spoločná predvianočná svätá spoveď v našej farnosti nebude v takej podobe, ako to bývalo po minulé roky. Z dôvodu zákazu zhromažďovania pokým sa nezmenia pandemické opatrenia budeme spovedať v Orlovni takto:

od utorka 15.12. do  soboty  19.12. doobeda v čase od 10:30 – 12:00

od pondelka 14.12. do piatku 18.12. podvečer v čase od  16:30 – 19:00

Prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu a dodržiavali hygienické opatrenia. 

Ak by bolo potrebné ísť spovedať chorých domov, prosím oznámte nám to v sakristii kostola, alebo na telefónnom čísle farnosti (0919 147 900)

 • Upratovanie a príprava kostola na Vianoce bude 19.12. poobede.
 • V utorok a v piatok o 6:00 slávime v našej farnosti rorátne sv. omše – čo sú  sv. omše k úcte Panne Márii. V čase od 17. do 24.12. tieto sv. omše majú už iný liturgický charakter, no čas slávenia sv. omší zostane. Srdečne ste pozvaní. 
 • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať ešte v dnešnú nedeľu po svätých omšiach. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
 • Požehnávanie domov kňazom bude možné až po zmiernení pandemických opatrení. No bude prebiehať koledovanie Dobrej Noviny tak, že koledníci sa zastavia pri domoch, aby Vám vyprosovali požehnanie a zároveň budú zbierať podporu pre misie. (podrobnejšie info nájdete na stránke Dobrej Noviny). Zapísať sa môžete v sakristii kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí si aj v tomto čase spomenuli na našich chudobných i na potreby nášho kostola a farnosti. Nech vám to Pán odmení.
 • Dnes po svätej omši o 11:00 bude vysielacia pobožnosť koledníkov.
 • Stromček pred kostolom svieti už od nedele radosti (v kostole až od Vianoc :-) ) a prišiel “na koni”. A tu už svieti :-)

2. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK B (6.12.2020)

Pondelok7.12.Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
Utorok8.12.NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIESlávnosť
Streda9.12.Sv. Jána Diegaľub. spomienka
Štvrtok10.12.Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskejľub. spomienka
Piatok11.12.Sv. Damaza, pápežaľub. spomienka
Sobota12.12.Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskejľub. spomienka
Nedeľa13.12.TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)slávnosť
 • V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše sú ráno o 6:00 a večer o 17:00 a o 18:30. Ranná sv. omša o 7:00 s úmyslom je posunutá na 6:00, a bude mať charakter slávnosti tohto dňa.
 • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Odporúčame novú knihu Piliere rodinnej spirituality i jej autorskú prezentáciu na Youtube.
 • V adventnom období sú  „rorátne“ sväté omše v utorok a v piatok ráno o 6:00 h. Pozývame na tieto sväté omše aj rodičov s deťmi. Keďže je zvykom sláviť tieto sv. omše ešte pred svitaním (t. j. za tmy), prineste si so sebou aj lampáše.
 • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať na dnešnú a budúcu adventnú nedeľu po svätých omšiach dopoludnia. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
 • Aj tento rok sa v našej farnosti počas vianočného obdobia uskutoční koledovanie detí Dobrá novina v rámci hygienických opatrení. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii a zapísať sa do zoznamu. 
 • Stretnutie detí a rodičov prvoprijímajúcich budeme mať budúcu nedeľu 13.12. Stretneme sa v našom kostole o 16:30 – budeme mať sv. omšu, počas ktorej si pripomenieme aj našu prípravu.
 • Zbierka na jesennú charitu činila 1092,22 €. Na „adoptovaného“ seminaristu sa vyzbierala potrebná suma 600 €. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky „Darujme úsmev“ – vyzbieralo sa toľko darčekových krabičiek, že sa ich nepodarilo odviesť naraz :-) Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!        
 • Do pozornosti dávame pre deti a mladých hru „Cesta okolo sveta“. O tom, či je práve pre Vás si pozrite na plagátiku vo výveske alebo cez náš web salezianipoprad.sk    
 • Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade organizuje online DOD (deň otvorených dverí). Pozývame žiakov deviatakov aj ich rodičov, aby spoznali školu a aby sa zaregistrovali na stránke školy scspp.sk do stredy (9.12.). DOD online bude v piatok 11.12. 2020 o 16.00 hod. (Žiaci sa dostanú na DOD aj po termíne registrácie) DOD bude trvať len cca 15 minút a žiak môže vyhrať tablet a iné ceny. Plagátik je vyvesený vo výveske pred kostolom, alebo si pozrite odkaz na našej stránke salezianipoprad.sk

1. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK B (29.11.2020)

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pondelok30.11.Sv. Ondreja apoštolaSviatok
Utorok1.12. —Féria
Streda2.12. —Féria
Štvrtok3.12.Sv. Františka Xaverského,spomienka
Piatok4.12.Sv. Jána Damascénskeho kňaza  a učiteľa Cirkvi, alebo sv. Barbory, panny mučeniceĽubov. spom.
Sobota5.12. Panny Márie – prvá sobotaĽubov. spom.
Nedeľa6.12.DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽAslávnosť
 • Dnes je po svätých omšiach je zbierka na potreby Charity.
 • Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej sa budeme modliť po sv. omšiach pred požehnaním. Začíname v túto nedeľu. Môžete si ho aj stiahnuť zo saleziánskej stránky
 • V utorok o 19:30 je stretnutie hospodárskej rady – cez internet.
 • Rorátne sv. omše budú v utorok a piatok o 6:00.
 • V tomto týždni je prvý piatok. Na sviatosť zmierenia budeme k dispozícii v stredu, v štvrtok a piatok od 16.30 v orlovni. Starých a chorých budeme spovedať, tak že sa najprv dohodneme telefonicky. Prosíme o dodržanie hygienických predpisov, odstupov, tiež platí zákaz zhromažďovania. Buďme ohľaduplní.
 • V tomto týždni je tiež prvá sobota. Mariánska pobožnosť bude so sv. omšou o 7:30.
 • Na budúcu nedeľu po dopoludňajších sv. omšiach bude v Orlovni predaj náboženskej literatúry. (Tituly si môžete vopred pozrieť na aj na stránke vydavateľstva don Bosco)
 • Aj tento rok sa v našej farnosti počas vianočného obdobia uskutoční koledovanie detí Dobrá novina v rámci hygienických opatrení. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii a zapísať sa do zoznamu. Pri zapisovaní dostanú aj stužku, ktorou si označia bránu, aby koledníci vedeli, kde sa zastaviť.
 • Dnes po sv. omši o 11:00 bude možnosť nechať vyrobenú darčekovú krabičku v orlovni. Ako sme spomínali minulú nedeľu – ide o iniciatívu našich saleziánskych odchovancov s názvom  Darujme úsmev“.   

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (22.11.2020)

Nedeľa Krista Kráľa

Pondelok23.11.Sv. Klementa I., pápeža a muč., Sv. Kolumbána, opátaĽub. spom.
Utorok24.11.Sv. Ondreja Dunc Laka, kňaza a spoločníkov, mučeník.Spomienka
Streda25.11.Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeniceĽub. spom.
Štvrtok26.11. —Féria
Piatok27.11. —Féria
Sobota28.11.Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa29.11.1. Adventná nedeľaSlávnosť
 • Minulú nedeľu vyniesla zbierka na seminár v našom kostole 205,10 eur. Všetkým darcom aj tým, čo prispeli priamo na účet, srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu nedeľu 29.11. prijme službu lektora na Spišskej Kapitule náš bohoslovec Andrej Dominik. Sprevádzajme ho v modlitbe, aby rástol v službe ohlasovania Božieho Slova i na ceste ku kňazskej službe.
 • Budúcu nedeľu (1.adventnú) bude zbierka na katolícku charitu.
 • Budúcu nedeľu – 1. adventnú, budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť na nedeľnú sv. omšu – vrátane sobotnej večer.
 • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame aktivity a  liturgiu pre domácu cirkev na Nedeľu Krista kráľa i advent. Nájdete ich na našej novej webovej stránke salezianipoprad.sk
 • Pozývame mladých i rodiny do iniciatívy saleziánskych odchovancov: „Darujme úsmev“. Návod ako na to, nájdete na „darujme úsmev“ . Kto by sa chcel pridať v našej farnosti, tak zber krabičiek alebo vecí do nich bude budúcu nedeľu v orlovni po sv. omši, ktorá je o 11:00.
 • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia.
 • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky môžete podporiť činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro (pod chórom nášho kostola). Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – možnosť je predlžená do konca novembra. Podmienky nájdete vo výveske alebo na našej stránke.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.11.2020)

Pondelok16.11.Sv. Margity Škótskej, alebo GertrúdyĽub. spom.
Utorok17.11.Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkySpomienka
Streda18.11.Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolovĽub. spom.
Štvrtok19.11.  —-Féria
Piatok20.11.  —-Féria
Sobota21.11.Obetovanie Panny MárieSpomienka
Nedeľa22.11.34. nedeľa v období cez rok – Nedeľa Krista KráľaSlávnosť
 • V túto nedeľu 15.11. je zbierka na seminár. Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Dá sa prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 910
 • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame liturgiu domácej cirkvi na nedeľu 15.11., aby ste mohli rásť v spoločenstve s Bohom i navzájom. Nájdete ich na našej novej webovej stránke salezianipoprad.sk. Pre rodiny s malými deťmi: tu ( s pekným materiálom aj pre deti, čo majú zošit malý misionár)
 • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia. Tento pôst nie je prikázaný, ale sme doň pozvaní všetci, aby sme konali pokánie.
 • Sv. omše od pondelka 16.11. (vrátane) – budú podľa bežného rozvrhu.

Pondelok – sobota o 18:30

V nedeľu 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Na sv. omše nie je potrebné sa prihlasovať.

Samozrejme, budeme naďalej dodržiavať hygienické opatrenia a limit obsadenosti, ktorý je nateraz stanovený na 50%, teda tzv. “šachovnicové” sedenie. Nie je potrebné prihlásiť sa vopred. Všetci účastníci musia mať miesto na sedenie a musí medzi nimi vždy zostať jedno miesto voľné, resp. vzdialenosť cca 60 cm. :)

Nezabúdajme, že platí stále zákaz zhromažďovania sa. (napr. v priestoroch pred kostolom). (Viac na našom webe tu. )

 • Úmysly sv. omší na január 2021 je možné ešte si zapísať v sakristii kostola po sv. omšiach.
 • Sviatosť zmierenia tým, čo nie sú v karanténe vyslúžime na požiadanie (najlepšie po sv. omši). Súčasná doba nás učí využívať prostriedky, ktoré sú dostupné. Vzhľadom na sviatosť zmierenia je to: pravidelné – aspoň každodenné spytovanie si svedomia, jeho formácia podľa Božieho Slova –  aby sme mali svedomie zladené s Bohom, náprava škôd, ktoré sme spôsobili, zbavovanie zlozvykov, a bdelosť v postojoch, aby sme nestratili dôstojnosť Božích synov a dcér. Nestačí však iba zostať čistým a plným dobra, lebo to dobro, čo máme je pre službu lásky k blížnym a k Bohu.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – táto možnosť je upravená v nových usmerneniach, ktoré si môžete prečítať v texte oznamov na konci.
 • Sviečka za nenarodené deti. Fórum života počas mesiaca november pozýva k zapáleniu Sviečky za nenarodené deti vo svojich domovoch, na cintoríne alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku je možné si zakúpiť i v našom kostole – plastová sviečka stojí 1€ (pod chórom). Vďaka štedrým darcom môže Fórum života pomáhať tehotným ženám v núdzi, dievčatám, jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách a tak prispieť k ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Fórum života vyslovuje Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom. (viac na www.sviecka.forumzivota.sk )

_____

Pomoc pre duše v očistci:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8.11.2020)

Pondelok  9.11.Výročie posviacky Lateránskej bazilikySviatok
Utorok10.11.Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa CirkviSpomienka
Streda11.11.Sv. Martina z Tours, biskupa, patróna Spišskej diecézySviatok
Štvrtok12.11.Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníkaSpomienka
Piatok13.11.Piatok v cezročnom obdobíFéria
Sobota14.11.Ľubovoľ. spomienka Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa15.11.33. nedeľa v období cez rokSlávnosť
 • Budúcu nedeľu 15.11. bude zbierka na seminár. Môžeme prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 910 Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame liturgiu domácej cirkvi na nedeľu 8.11., aby ste mohli rásť v spoločenstve s Bohom i navzájom. Nájdete ich na našej novej webovej stránke – tu: salezianipoprad.sk. Plus video pre najmenších – podobenstvo o 10-tich pannách.
 • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia. Tento pôst nie je prikázaný, ale sme doň pozvaní všetci, aby sme konali pokánie.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – táto možnosť je upravená v nových usmerneniach, ktoré si môžete prečítať v texte oznamov na konci.
 • Kostol v Poprade Veľkej je otvorený cez týždeň od pondelka do piatku od 9:00 – 12:00 na súkromnú modlitbu a adoráciu (v dobe obmedzení bohoslužieb).
  • Nezabudnime na hygienické opatrenia, (rúško, dezinfekcia, odstupy, potvrdenie o negatívnom teste) 
  • Počas tohto času v priestore kostola nemôže byť naraz viac ako 7 ľudí ( 1 osoba na 15m štvorcových t.j. u nás v každej 5 -tej lavici).
  • Služby počas otvorenia sú zabezpečené.
 • K bežnému rozpisu v týždni (od pondelka do soboty vrátane) pridávame termín sv. omše o 16:30v nedeľu o 8:00, na ktoré sa treba nahlásiť cez našu webovú stránku. Ostatné termíny sú ponechané s prednosťou pre tých, ktorí si naň napísali úmysel sv. omše.
 • Úmysly sv. omší na január 2021 budeme zapisovať cez úradné hodiny v utorok medzi 15:00- 17:00. Dá sa aj telefonicky. Po tomto termíne bude možnosť v sakristii kostola. (Nezabúdajme na obmedzenia a ohľaduplnosť).
 • Spovedanie starkých a chorých, odkladáme zatiaľ na dni keď sa obmedzenia zrušia (alebo aspoň zmenšia). Ak sa ich stav veľmi nezhoršuje alebo nie je ohrozený život, prosíme o trpezlivosť. V akútnych prípadoch prosím volajte (0919 147 900). Nezabúdajme s našim starkými komunikovať, modliť sa s nimi a prejavovať im trpezlivú  a láskavú pozornosť.
 • Sviatosť zmierenia tým, čo môžu vychádzať slobodne z domu, vyslúžime na požiadanie (najlepšie po sv. omši). Súčasná doba nás učí využívať prostriedky, ktoré sú dostupné. Vzhľadom na sviatosť zmierenia je to: pravidelné – aspoň každodenné spytovanie si svedomia, či žijeme v spojení s Pánom, jeho formácia podľa Božieho Slova –  aby sme mali svedomie zladené s Bohom, náprava škôd a zmierenia sa s blížnymi, zbavovanie zlozvykov, a bdelosť v postojoch, aby sme nestratili dôstojnosť Božích synov a dcér. Nestačí však iba zostať čistým a plným dobra, lebo to dobro, čo máme je pre službu lásky k blížnym a k Bohu – preto konajme dobro druhým, pokým môžeme.
 • V dnešnú nedeľu 8.11. je online stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich o 16:30. Ak ste nedostali mail s prihlasovacou adresou (link), ozvite sa čím skôr pánovi farárovi. Podobne, ak nebudete mať možnosť pripojiť sa ozvite sa, aby sme dohodli náhradu stretnutia.
 • Príprava birmovancov beží každý týždeň v stretkách online – vedúci skupinky pošle prihlasovací link na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške alebo neskôr.
 • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky môžete podporiť činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro (ešte sú pod chórom nášho kostola). Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

______

Pomoc pre duše v očistci:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.