Entries by

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 9. 9.  Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38) „Ak nerobím tieto štyri veci – milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať tým čo ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. […]

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 8. 9 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23) „Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby sa stala Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia, a môžeme sa pýtať: ‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, […]

Naše oratko sa opäť otvorilo!

Otvorenie oratória prebehlo ako každý rok v prvú nedeľu v mesiaci 6. septembra. S animátormi a deťmi sme spoločne vstúpili do nového školského roka spolu s myšlienkou – Všetko rob s láskou a nič nasilu. V tomto hesle prebiehali aj hry, kde sa striedali vojaci a saleziáni. Vojaci nútili deti hrať hry a snažili sa […]

Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 7. 9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, mučeníkov (Lk 6, 12-19) „Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára  sa za nás  akoby vravel: »Otče, nech to nevyjde […]

Príprava na príchod pápeža Františka

V rámci duchovnej prípravy na príchod pápeža Františka vám budeme postupne prinášať citáty pápeža Františka súvisiace s denným evanjeliom od 6. do 11. septembra podľa rímskokatolíckeho kalendára. Myšlienky pápeža Františka, 6. 9 – Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 6-11) „Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha‘, ak nepovieš: ‚Mám nádej v […]

Bodka za prázdninami

V utorok 31. 8., v posledný deň prázdnin, chlapci z oratka a Veľkej vyrazili autobusmi na Mariánsky horu, kde sa uskutočnil už 36. ročník tradičnej Bodky za prázdninami. Témou tohtoročnej Bodky bolo: Jozef, neboj sa… Po príchode na Mariánsku horu sme začali netradične. Starší chlapci, sa dozvedeli niečo nové na workshopoch. Mladší si zahrali hru, […]

Cesta rozlišovania povolania

Aj v tomto školskom roku saleziáni otvárajú kurz „Cesta rozlišovania povolania“. Je určený mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí seriózne rozmýšľajú o svojom celoživotnom nasmerovaní. Ide tam napr. o hľadanie odpovedí na otázky typu: Kam ma dobrý Boh volá? Do manželstva? Do seminára? Do rehole? Odpovede sa potom hľadajú v spoločenstve rovesníkov počas […]

OTVORENIE ORATKA

Pozývame všetkých mladých, našich oratkárov i priaznivcov popradského strediska na spoločné otvorenie oratka a zahájenie nového školského roku 2021/2022. Nezabudnite si: rúško, dobrú náladu a kamarátov, ktorým by ste chceli oratko ukázať. Tešíme sa na vás 5.9. o 15:00!