Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 9. 9. 

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38)

„Ak nerobím tieto štyri veci – milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať tým čo ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta.“

(Homília z 13. 9. 2018)