Príprava na príchod pápeža Františka

V rámci duchovnej prípravy na príchod pápeža Františka vám budeme postupne prinášať citáty pápeža Františka súvisiace s denným evanjeliom od 6. do 11. septembra podľa rímskokatolíckeho kalendára.

Myšlienky pápeža Františka, 6. 9Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 6-11)

„Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha‘, ak nepovieš: ‚Mám nádej v Ježišovi, v Ježišovi Kristovi, jeho živej osobe, ktorá teraz prichádza v Eucharistii, ktorá je prítomná v jeho slove‘. To by nebola nádej, ale dobrá nálada, optimizmus…“

(Homília z 9. 9. 2013)