Cesta rozlišovania povolania

Aj v tomto školskom roku saleziáni otvárajú kurz „Cesta rozlišovania povolania“. Je určený mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí seriózne rozmýšľajú o svojom celoživotnom nasmerovaní. Ide tam napr. o hľadanie odpovedí na otázky typu: Kam ma dobrý Boh volá? Do manželstva? Do seminára? Do rehole? Odpovede sa potom hľadajú v spoločenstve rovesníkov počas ročnej skúsenosti rozlišovania povolania. Táto cesta rozdelená na desať víkendových stretnutí raz za mesiac a duchovné cvičenia na záver kurzu. 


Podrobnosti sa dajú dozvedieť u najbližšieho saleziána, prípadne na stránke www.cestapovolania.sk. V tomto roku bude vedúcim kurzu don Karol Maník SDB.