Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka, 7. 9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, mučeníkov (Lk 6, 12-19)

„Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára  sa za nás  akoby vravel: »Otče, nech to nevyjde nazmar!«“.

(Homília z 28. 10. 2013)