Advent a ponuky

Čas očakávania príchodu Spasiteľa si vyžaduje bdelosť a pripravenosť. Zapoj sa :-) Na veku nezáleží, pripraviť sa potrebuje každý.

Prinášame pár ponúk, ktoré nám môžu pomôcť pripraviť sa na oslavu Narodenia Pána – príchod Spasiteľa. (v texte sú “hyperlinky” – na kliknutie):

  • Modliť sa ako rodina spolu pri adventom venci. Pomôcka “modlitbu rúk” (vhodné každý deň – pre deti i dospelých).
  • Od pondelka 29.12. sa modlíme deviatnik ku svätému Jozefovi – pretože 8.12. na Slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej končí rok svätého Jozefa. Modlime sa za otcov a mužov, snúbencov…. ale aj za celú našu farnosť. Všimnime si, aký je sv. Jozef vzácny a mocný ochranca. Využime túto príležitosť.
  • Veľmi dobré je naučiť sa prežívať spolu nedeľnú domácu liturgiu Pomôcka od o. dekana Františka Trstenského (z Kežmarku) pre domácu liturgiu rodín, keď na adventnom venci každú nedeľu zažneme novú sviecu. (28.11., 5.12., 12.12., 19.12. 2021)
  • Nájsť si čas na duchovnú obnovu (28.11. – pre rodičov, manželov a dospelých) a sviatosť zmierenia . V súčasnosti je potrebné sledovať oznamy a aktuálne pandemické opatrenia. V “lockdowne” je najlepšie osobne sa s kňazom dohodnúť.
  • A možno by bolo dobré nájsť človeka, v ktorom Ježiš na Teba čaká v tieto Vianoce… Je v niečom chudobný, niečo mu chýba a Ty si dostal dar pre neho…. Možno čaká aj v Tebe a mal by si ozvať, alebo Ty vieš o niekom… Máme aj farskú charitu, kde sa učíme byť darom, ale aj dať vedieť, že niečo potrebujeme.
  • Celkom zaujímavý je aj adventný projekt bratov františkánov, ktorí spolu s priateľmi pripravili adventné zamyslenia s piesňami a pútavou grafikou vo forme podcastuAdventný coverDar sa spustí v nedeľu 28.11. a bude dostupný prostredníctvom Facebooku (Františkáni – Slovensko), YouTube (Františkáni – SR) a Spotify (Adventný coverDar).
  • Postupne podľa možností a pandemických opatrení prinesieme ďalšie ponuky: napr. knihy – pred-vianočný predaj… uvidíme. Božia láska vždy tvorí a pozýva nás k spolupráci – na prijímaní i dávaní pre budovanie spoločenstva Božej rodiny. Možno vás zaujme aj stránka www.vianocesrodinou.sk.

Tak, čo by si dal Ježišovi na Vianoce – na Jeho narodky, ako sa pripravíš? (rozprávka Červené čižmičky)

Vybrali ste si? Ak by ste mali niečo pekné – nápad, čo by sem dalo pridať, dajte vedieť :-) Jednoducho napíšte mail na: fara.poprad-velka@saleziani.sk

  • Pozdrav zo od spolubratov zo Žiliny z SOŠ sv. Jozefa Robotníka, nám môže niečo prezradiť :-) i umožniť – prečítaj si návrh: