Vytvor si skupinku a modli sa “online”…

Modlitba pomáha prekonávať samotu i prekážky. Sme znova v “lockdowne”… Nezostaňme sami, bez Ježiša.

Dal nám uistenie, že kde sú dvaja, alebo traja… v Jeho mene, tam bude aj On s nimi. (porov. Mt 18,20)

Vhodnou pomocou sú dnes v lockdowne sociálne siete, ktoré umožňujú skontaktovať sa cez internet aj na spoločnú modlitbu. Ako? Tí mladší nám určite budú vedieť poradiť :-)

Pozývame všetkých farníkov k vytváraniu modlitbových skupiniek – napr. k zjednoteniu sa v každodennej modlitbe sv. ruženca, počas nadchádzajúceho „lockdownu“, z tepla našich domovov . Už v prechádzajúcich mesiacoch sa zopár skupiniek v našej farnosti modlievalo každý deň o 20:00 sv. ruženec online. Vhodné je využiť rôzne aplikácie – whatsapp, messenger, zoom …

Takto môžeme ostať v kontakte a vytvárať spoločenstvo, vyprosovať milosti, zdieľať radosti a starosti s druhými, aj keď sme nútení zostať doma. Skupinky nemusia byť veľké a niektoré aplikácie ani neumožňujú viac, ako 8 členov, ale už dvaja sú viac ako jeden a nezabúdajme, že: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi!“ 

Na záver povzbudenie k modlitbe od pp. Františka: https://fb.watch/9wDVC7l_cc/

alebo Modlitba je v srdci poslania Cirkvi: https://fb.watch/9wELXL31rD/