6. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad slávení

Pondelok  13.2. — Feria
 Utorok  14.2. — Feria
 Streda  15.2. — Feria
 Štvrtok  16.2. — Feria
 Piatok  17.2. Siedmich zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie Ľubov. spomienka
 Sobota  18.2. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa  19.2. 7. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy na sobotu 11.2.

 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Čistota srdca a závislosti. Na stretnutie organizované pre dospelých na tému výchovy k čistote a so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.

Oznamy na nedeľu 12.2. (a nasledujúci týždeň)

 • Viera do vrecka. Tento rok bude vychádzať veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – vrámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii už túto budúcu nedeľu po svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Korčuľovanie – v nedeľu od 14.30 bude otvorená ľadová plocha na farskom dvore.
 • Stretnutie 1. prijímajúcich s prípravou na 1. sviatosť zmierenia bude v túto nedeľu 12.1. o 16:00.
 • Výročná farská adorácia – bude 15.2. v čase od 14:00 do 18:20. Prosíme zapíšte sa do zoznamu vo vchode do kostola, aby sme zabezpečili služby počas adorácie.
 • Stretnutie birmovancov bude budúcu nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU )
 • Podporiť pomoc saleziánov pre ľudí postihnutých zemetrasením v Sýrii môžete cez odkaz v (tomto) článku na stránke našej misijnej organizácie Savio.
 • Podobne biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach (charita.sk) .

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Národný týždeň manželstva je od 13.-19.2.2023 (tento). Všetkým manželom prajeme radosť z ich krásneho povolania. Do pozornosti dávame podnety zo stránky ntm.sk , alebo vztahovo.sk , a iné zaujímavé linky TU.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia 22.2.2023. (Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30)
 • Vtip (niečo o „pevnej“ vôli…)  „Mám pevnú, vôľu. Čo chcem, to zjem!“ …