Od 9.2.2023

  • Teraz v piatok 10.2. pôjdeme do farského kostola sv. CaM, v oratku sv. omša nebude.
  • V sobotu 11.2. bude v oratku Celoslovenský kalčetový turnaj.
  • Dámy srdečne pozývame na obľúbené dámske kino v našom Oratku na Juhu v nedeľu 12.2. o 17:00. Plánujeme pozerať film „Zlom“.
  • O týždeň v sobotu 18.2. sa v oratku chystá mládežnícky Fašiang.
  • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info aj tlačivo je na našom webe salezianipoprad.sk.
  • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodú pomoc a podporu. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
  • Vďační saleziáni a animátori. :)