5. pôstna NEDEĽA

Štvrtok25.3.Zvestovanie Pána slávnosť
Nedeľa28.3.Kvetná nedeľaslávnosť
  • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tu na našej stránke v oznamoch.
  • Spovedanie pred Veľkou nocou v súčasnej dobe nemôžeme organizovať.  Pripomíname, že ak ide vážny dôvod, tak je potrebné dohodnúť sa mailom alebo telefonicky. Nezabúdajme na nebezpečenstvo ohrozenia večného života a tiež na všetky epidemiologické opatrenia.
  • V túto nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanom a vojnovým utečencom. Plagátik s informáciami a číslom účtu nájdete vo výveske kostola alebo tu cez odkaz.  ( IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 )
  • Úmysly svätých omší na máj ešte zapisujeme – nahlásiť sa dajú telefonicky alebo mailom. Najlepšie v utorok od 15:00 – 17:00.
  • Ďakujeme za príspevok na kostol a potreby farnosti od spoločenstiev sv. ruženca v hodnote 585 eur. Podobne ďakujeme všetkým darcom, ktorí nezabúdajú na svoju farnosť a kostol svojimi hmotnými i duchovnými príspevkami. Nech to naše spoločenstvo cirkvi posilní. Plánujeme pokračovanie obnovy nášho kostola a jeho okolia, podobne ozvučenia a prenosového systému, aby sme mohli naďalej v tejto dobe poskytovať aj službu prenosov sv. omší online (cez internet). Tiež nezabúdajme na našich starkých, chorých a chudobných i tých, čo sú osamelí vo svojich bolestiach a ťažkostiach. Buďme dobrými bratmi a sestrami pre nich v spolupráci s Ježišom.
  • Modlitba krížovej cesty. Pozývame vás na modlitbu krížovej cesty v nedeľu  o 15:00. Dnes ju animujú naši saleziánski spolupracovníci.
  • Zmena času bude zo soboty (27.3.) na nedeľu. Budeme vstávať o hodinu skôr.
  • Ohlášky. Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Budický pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Veronika Krafčíková pochádzajúca z farnosti Stará Ľubovňa, momentálne bývajúci v Bytči. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.