5. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

 Pondelok  6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov Spomienka
 Utorok  7.2. — Feria
 Streda  8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho; alebo Sv. Bakhity, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok  9.2. — Feria
 Piatok  10.2. Sv. Školastiky, panny Spomienka
 Sobota  11.2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej Ľubov. spomienka
 Nedeľa  12.2. 6. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme dobrodincom za milodar na kostol 100 eur. Tak isto všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a osláv sviatku dona Bosca. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Dnes (v nedeľu 5.2.)  je pobožnosť 1. nedele v mesiaci. O 13:30 je modlitba sv. ruženca, na ktorú pozývajú spoločenstvá, ktoré sa modlili deviatnik pred Vianocami s názvom „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Touto modlitbou chceme  poďakovať i prosiť o ochranu a pomoc pre naše rodiny. O 14:00 nasleduje pobožnosť 1. nedele a po nej bude agapé v orlovni.
 • Úmysly sv. omší na apríl budeme zapisovať po svätých omšiach v sakristii kostola od utorka 7.2.. Farská kancelária z dôvodu komunitnej revízie v nasledujúci týždeň nebude. V súrnych prípadoch nás kontaktujte telefonicky.
 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Čistota srdca a závislosti. Na stretnutie organizované pre dospelých na tému výchovy k čistote a so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.
 • Stretnutie 1. prijímajúcich s prípravou na 1. sviatosť zmierenia bude budúcu nedeľu 12.1. o 16:00.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (TU)

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Viera do vrecka. Tento rok bude vychádzať veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – vrámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – bude k dispozícii už na budúcu nedeľu po svätých omšiach.
 • Spomienka sv. Bakhity – 8. február. Slovenská katolícka charita pozýva 8.februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • Diecézny výstup mladých. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2023. Viac informácii sa dozviete na www.komisia.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 13.-19.2.2023. Milí manželia, čo tak si niečo pripraviť pre vzájomné povzbudenie, alebo aj pre iných manželov? Inšpiráciu môžete nájsť aj na stránke ntm.sk .
 • Najbližšie stretnutie birmovancov bude 19.2. o 14:30.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Vtip (úprimnosť…) Môj milý Móricko, od tej doby, čo som sa s Tebou rozišla, nemôžem spať. Môžeš mi, prosím, odpustiť a zabudnúť na celé to nedorozumenie? To, že nie si so mnou, mi láme srdce. Teba mi už nik nemôže nahradiť. Milujem ťa z celého srdca. Tvoje Káčatko. P.S.: Blahoželám k výhre toho jackpotu.