Don Bosco Show 2023 (video + foto)

V nedeľu 29. januára bola o 15:30 v popradskom Dome kultúry slávnostná akadémia pri príležitosti sviatku zakladateľa saleziánskej rodiny sv. Jána Bosca s názvom Don Bosco Show 2023.

Témou tohtoročnej DBS bolo heslo hlavného predstaveného Saleziánov, dona Angela Fernandeza Artimeho “Byť ako kvas v dnešnej ľudskej rodine”. Moderátorská štvorica takto “tematicky” prepojila všetky body programu, v ktorom sa postupne predstavili deti a mladí z oboch častí popradského saleziánskeho strediska: Veľkej aj oratka.

Diváci videli hudobníkov a zboristov z Veľkej aj z oratka, foto poohliadnutie sa za uplynulým rokom, príhovor dona Angela Fernandeza Artimeho, tanečníčky z oratka, scénku detí a mládežníkov z Veľkej, skupinu Smaily, scénku novicov a scénku detí a mladých z oratka. Na záver sa všetkým prítomným prihovoril direktor popradských saleziánov don Ľuboš Stebnický.

Po predstavení boli všetci prítomní, účinkujúci aj diváci, pozvaní na občerstvenie do oratka na Juhu, ktoré pripravili šikovné mamičky.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu slávnosti: účinkujúcim, technikom, uvádzačkám, personálu DK, divákom, rodičom, príbuzným, celej saleziánskej rodine a všetkým priaznivcom dona Bosca. A už teraz sa tešíme na DBS 2024.

Foto galéria z prípravy DBS v oratku je TU.

Foto galéria zo samotnej DBS je TU.

Video zostrih z DBS 2023 je TU.