40 dní pre rodiny a komunity

…aby Svätá rodina bola útočiskom pre našu rodinu, alebo komunitu. (pozvánka)

Pozývame Vás k veľmi dobrej, ale aj naliehavej modlitbe i k pokániu pre rodinu, komunitu, alebo spoločenstvo… môžu ju vykonať aj jednotlivci, ak nemajú nikoho do spoločenstva modlitby od 25.12.-2.2.. Ako a prečo nájdete pod obrázkom.

Ak chceš pozri si príhovor a pozvanie na Youtube: Dominik Chmielewski, pozvanie rodín na pokánie

Neváhajme, čas nám letí. Konajme, pokým ho ešte máme.

Je to pokánie na vianočný spôsob – Tam, kde je Svätá rodina, nemôže bývať zlo.

Skúsme ako rodina, spoločenstvo, alebo ako komunita prežiť nasledujúcich 40 dní v jednoduchej modlitbe. Pomodlime sa pokojne:

Každý deň

Žalm 51, (spev), ktorý je prosbou za odpustenie hriechov mojich a mojich blízkych,

Desiatok ruženca: Ježiš, ktorý Ťa Panna v nebi korunoval, aby Mária zostala kráľovnou u nás doma.

Žalm 121, (spev – s mládežníckou úpravou:-) ) ktorý je o Božej starostlivosti a Božej ochrane. Aby všetko čo robíme bolo pod Božou ochranou.

Vo štvrtok si okrem tejto modlitby nájdime čas na adoráciu Ježiša v Eucharistii (ak nemôžeme ísť do kostola, môžeme si ju urobiť v duchu, alebo online).

V piatok po spomenutej modlitbe adorujme lásku Ježiša na kríži – prejavme mu svoju úctu a lásku. Takto nás Ježiš zachránil od hriechu a dal nám život.

Toto všetko každý deň 40 dní. (toto úprimné “málo” prináša veľkú zmenu).

Potom 2.februára na Sviatok obetovania Pána celú rodinu zasväťme cez “Hymnus Príď Duchu Svätý Tvorivý“ (po latinsky „Veni Creator Spiritus“) a cez modlitbu korunky Božieho milosrdenstva vyjadri oddanie sa Svätej rodine.

Podľa toho, čomu a ako venuješ svoj čas, to si Tvoje srdce zamiluje. Láska sa v našom živote meria aj časom i jeho kvalitou, ktorý darujeme Bohu a blížnym.

Pár otázok a odpovedí „Prečo“:

Prečo?

Pretože je dobré, aby sa cítila u Teba Svätá rodina prijatá.

Totiž tam, kde sa cíti Ježiš prijatý spolu so sv. Jozefom a sv. Máriou – jeho mamou, tam sa zlo nedostane – nemôže zvíťaziť.

Prečo 40 dní a teraz?

Je to čas očisťovania a pokánia. Aj Mária rešpektovala tento čas po pôrode Ježiša. Po ňom šla Svätá rodina do chrámu, aby priniesla obetu. Aby bol Ježiš uchránený od smrti a aby si pripomenuli, že prvorodený patrí Bohu. Židia mali zákon, podľa ktorého všetko prvorodené bolo potrebné obetovať Bohu, a za človeka, aby bola prinesená obeta za jeho vykúpenie.

Prečo už dnes a prečo ja?

Pretože je potrebné, aby si umožnil Pánovi, aby Ťa v tomto čase chránil. Tam, kde je hriech, alebo sa neudiala náprava, tam je potrebné dovoliť, aby Pán hriech odpustil a pomohol Ti ho napraviť.

Prečo?

Hriech je bránou pre zlo. Tak ako je rana bránou pre infekciu tela, tak je hriech vstupnou bránou pre zlo a Zlého. Ale tam, kde sa rana očistí a lieči, tam prichádza zdravie a infekcia, telesná alebo duchovná už vstúpiť nemôže.

… prečo?

Pretože tam, kde je prostredie proti láske, dobrým vzťahom, rodine a tam, kde sú obmedzenia, ktoré bránia spoločenstvu lásky, tam treba posilniť práve lásku – tam treba prijať Ježiša, Máriu a Jozefa (Svätú rodinu) – veď sú Vianoce!

… pretože je správne, aby zvíťazilo svetlo nad tmou, múdrosť nad zmätkom, život nad smrťou.

Bonus plus: D. Chmielewski – Ako nerozbiť rodinu!

Tu nájdeš modlitby tejto pobožnosti spolu pokope

Môžeme pridať aj modlitbu k svätému Jozefovi (od 8.12. 2020 je totiž rok sv. Jozefa, ochrancu Sv. rodiny):

MODTLITBA ZA RODINY

Svätý Jozef, ty si v nebezpečenstve chránil život Svätej rodiny.

Ty vieš, ako sa zmieta život našich manželstiev a rodín, koľkými nebezpečenstvami je ohrozený ich mravný základ a kresťanská výchova našich detí.

Ty vieš, čo všetko rozbíja a narúša pokoj a radosť našich rodín a čo všetko im chýba, aby mohli byť rodinami radostnými, šťastnými, Božími a svätými.

Vypros našim rodinám, aby boli jednotné a verné, aby mali v úcte život, život ľudský a život Boží v sebe i vo svojich deťoch.

Pros aj za rodiny rozvadené, rozbité hriechom vášní, sebectva, nevery, alkoholizmu; za rodiny ľahostajné, rozhnevané, za tie, čo si nevedia odpustiť a necítia potrebu Božieho života.

Chráň mladé rodiny; bedli nad životom mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na manželstvo a na rodinný život.

Obráť sa k našim bolestiam, premeň srdcia zlých, zotri slzy zarmútených a ľudí plných beznádeje, chráň svätý život našich rodín. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.