4. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení

 Pondelok30.1. Feria
 Utorok31.1.Sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže Sviatok
 Streda  1.2. Feria
 Štvrtok  2.2.Obetovania Pána Sviatok
 Piatok  3.2.Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka ab. sv. Oskára, biskupaĽubov. spomienky
 Sobota  4.2.Panny Márie v sobotuĽubov. spomienka
 Nedeľa  5.2.5. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy

 • Ďakujeme dobrodincom z rodiny Kunovej za milodar na kostol 100 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Don Bosco Show. Mladí z Veľkej i oratória z Juhu pripravili oslavu dona Bosca svojim kultúrnym vystúpením na túto nedeľu 29.1. o 15:30. Miesta v Dome kultúry je potrebné rezervovať si podľa prihlasovacieho formulára na našom webe. Vstupné je dobrovoľné.
 • Slávnosť dona Bosca. Svätá omša 31.1. bude o 17:00 vo farskom kostole. Príďte s nami osláviť tento pekný sviatok. Po sv. omši bude agapé, na ktoré ste srdečne pozvaní. (V ten deň sv. omša nebude v oratóriu na Juhu a ani o 18:00 u nás vo Veľkej.)
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedáme okrem bežných časov aj v stredu a v piatok od 17:30. Vo štvrtok od 18:30 (od 17:30 je duchovná obnova farnosti). Sv. omše sú v 1.piatok aj o 7:00, v 1.sobotu o 7:30.
 • V nedeľu (5.2.)  je pobožnosť 1. nedele v mesiaci. O 13:30 je modlitba sv. ruženca, na ktorú pozývajú spoločenstvá, ktoré sa modlili deviatnik pred Vianocami s názvom „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Touto modlitbou chceme  poďakovať i prosiť o ochranu a pomoc pre naše rodiny. O 14:00 nasleduje pobožnosť 1. nedele a po nej bude agapé v orlovni.
 • Vo štvrtok 2.2. bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Tento sviatok začneme duchovnou obnovou farnosti o 17:30, o 18:00 bude podelenie v orlovni, a o 18:30 bude sv.omša. Na začiatku sv. omše bude požehnanie sviec, môžete si priniesť aj svoje sviece. Po sv. omši bude ešte krátka adorácia.
 • Nedeľa Katolíckej univerzity. Posledná januárová nedeľa, tohto roku 29. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. List rektora nájdete v druhej časti oznamov (v závere).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, ktoré nájdete v tejto ďalšej časti oznamov —

 • Záväzok birmovanca. V túto nedeľu birmovanci odovzdávajú spolu s obetnými darmi pri svätých omšiach svoj osobný záväzok. Tu (na našej stránke v oznamoch) si môžete pozrieť znenie záväzku – vyjadruje ochotu žiť dar viery a pripravovať sa na dary Ducha Svätého. Prosíme o modlitbu za birmovancov a ich rodiny i za všetkých, čo objavujú katolícku vieru a snažia sa podľa nej aj žiť.
 • Spomienka sv. Bakhity – 8. február. Slovenská katolícka charita pozýva 8.februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • Na stretnutie pre dospelých na tému výchovy k čistote so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.
 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Diecézny výstup mladých. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2023. Viac informácii sa dozviete na www.komisia.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 13.-19.2.2023. Milí manželia, čo tak si niečo pripraviť niečo pre vzájomné povzbudenie, alebo aj pre iných manželov? Inšpiráciu môžete nájsť aj na stránkehttps://www.ntm.sk/ .
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Vtip – (Zo školy) – Alkoholom sa dezinfikujú rany. Pozor, nie otvorené ústa.
 • List Rektora katolíckej univerzity v Ružomberku 29.1.2023

Štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.  

Jaroslav Demko (rektor KU v Ružomberku)