Od 27.1.2023

 • V nedeľu 29.1. bude o 15:30 v Dome kultúry slávnostný program pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca pod názvom Don Bosco Show 2023. Počet miest v sále je limitovaný. Vstupenky na program sa dajú získať on-line, tak, ako sme sa prihlasovali na sv. omše. Vstupné je dobrovoľné. Prihlasuje sa v samostatnom článku na našom webe salezianipoprad.sk
 • Po slávnostnej akadémii bude občerstvenie v oratku. Všetci ste pozvaní.
 • V sobotu 28.1. od 10:00 cca do 14:00 bude v oratku nácvik programu. Týka sa všetkých stretiek.
 • Generálka bude v nedeľu 29.1. o 12:30 v Dome kultúry. Treba prísť cez zadný vchod. Už vopred ďakujeme všetkým účinkujúcim aj ich rodičom za ochotu, ústretovosť a trpezlivosť. :)
 • V utorok 31.1., v deň slávnosti sv. Jána Bosca, pozývame všetkých na slávnostnú sv. omšu o 17:00 vo Veľkej. Slávnostným kazateľom by mal byť don Marek Pančura SDB. Po nej pozývame na občerstvenie. :)
 • V utorok bude oratko zatvorené a nebude tam ani sv. omša.
 • V stredu 1.2. po sv. omši pozývame oteckov na „chlapské stretko“.
 • Vo štvrtok 2.2. večer bude pre všetkých animátorov animátorská PG-čka.
 • 3.-4.2. bude v oratku ďalší kurz animátorskej prípravky.
 • V sobotu 4.2. organizujú naši Saleziáni spolupracovníci Ples priateľov Dona Bosca.
 • V nedeľu 5.2. bude v oratku miestne kolo Kalčetového turnaja. Víťazi postupujú na celoslovenský turnaj, ktorý bude tu u nás v sobotu 11.2. Podrobnosti aj prihlasovanie sú na nástenke, resp. na webe.
 • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodé duchovné aj hmotné prejavy podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
 • Vďační saleziáni a animátori. :)