32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8.11.2020)

Pondelok  9.11.Výročie posviacky Lateránskej bazilikySviatok
Utorok10.11.Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa CirkviSpomienka
Streda11.11.Sv. Martina z Tours, biskupa, patróna Spišskej diecézySviatok
Štvrtok12.11.Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníkaSpomienka
Piatok13.11.Piatok v cezročnom obdobíFéria
Sobota14.11.Ľubovoľ. spomienka Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa15.11.33. nedeľa v období cez rokSlávnosť
 • Budúcu nedeľu 15.11. bude zbierka na seminár. Môžeme prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 910 Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame liturgiu domácej cirkvi na nedeľu 8.11., aby ste mohli rásť v spoločenstve s Bohom i navzájom. Nájdete ich na našej novej webovej stránke – tu: salezianipoprad.sk. Plus video pre najmenších – podobenstvo o 10-tich pannách.
 • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia. Tento pôst nie je prikázaný, ale sme doň pozvaní všetci, aby sme konali pokánie.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – táto možnosť je upravená v nových usmerneniach, ktoré si môžete prečítať v texte oznamov na konci.
 • Kostol v Poprade Veľkej je otvorený cez týždeň od pondelka do piatku od 9:00 – 12:00 na súkromnú modlitbu a adoráciu (v dobe obmedzení bohoslužieb).
  • Nezabudnime na hygienické opatrenia, (rúško, dezinfekcia, odstupy, potvrdenie o negatívnom teste) 
  • Počas tohto času v priestore kostola nemôže byť naraz viac ako 7 ľudí ( 1 osoba na 15m štvorcových t.j. u nás v každej 5 -tej lavici).
  • Služby počas otvorenia sú zabezpečené.
 • K bežnému rozpisu v týždni (od pondelka do soboty vrátane) pridávame termín sv. omše o 16:30v nedeľu o 8:00, na ktoré sa treba nahlásiť cez našu webovú stránku. Ostatné termíny sú ponechané s prednosťou pre tých, ktorí si naň napísali úmysel sv. omše.
 • Úmysly sv. omší na január 2021 budeme zapisovať cez úradné hodiny v utorok medzi 15:00- 17:00. Dá sa aj telefonicky. Po tomto termíne bude možnosť v sakristii kostola. (Nezabúdajme na obmedzenia a ohľaduplnosť).
 • Spovedanie starkých a chorých, odkladáme zatiaľ na dni keď sa obmedzenia zrušia (alebo aspoň zmenšia). Ak sa ich stav veľmi nezhoršuje alebo nie je ohrozený život, prosíme o trpezlivosť. V akútnych prípadoch prosím volajte (0919 147 900). Nezabúdajme s našim starkými komunikovať, modliť sa s nimi a prejavovať im trpezlivú  a láskavú pozornosť.
 • Sviatosť zmierenia tým, čo môžu vychádzať slobodne z domu, vyslúžime na požiadanie (najlepšie po sv. omši). Súčasná doba nás učí využívať prostriedky, ktoré sú dostupné. Vzhľadom na sviatosť zmierenia je to: pravidelné – aspoň každodenné spytovanie si svedomia, či žijeme v spojení s Pánom, jeho formácia podľa Božieho Slova –  aby sme mali svedomie zladené s Bohom, náprava škôd a zmierenia sa s blížnymi, zbavovanie zlozvykov, a bdelosť v postojoch, aby sme nestratili dôstojnosť Božích synov a dcér. Nestačí však iba zostať čistým a plným dobra, lebo to dobro, čo máme je pre službu lásky k blížnym a k Bohu – preto konajme dobro druhým, pokým môžeme.
 • V dnešnú nedeľu 8.11. je online stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich o 16:30. Ak ste nedostali mail s prihlasovacou adresou (link), ozvite sa čím skôr pánovi farárovi. Podobne, ak nebudete mať možnosť pripojiť sa ozvite sa, aby sme dohodli náhradu stretnutia.
 • Príprava birmovancov beží každý týždeň v stretkách online – vedúci skupinky pošle prihlasovací link na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške alebo neskôr.
 • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky môžete podporiť činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro (ešte sú pod chórom nášho kostola). Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

______

Pomoc pre duše v očistci:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.