3. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok  24.4. Sv. Juraja, mučeníka alebo sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza Ľubov. spomienky
 Utorok  25.4. Sv. Marka evanjelistu Sviatok
 Streda  26.4. — Féria
 Štvrtok  27.4. — Féria
 Piatok  28.4. — Féria
 Sobota  29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Féria
 Nedeľa  30.4. 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera Slávnosť
 • Ďakujeme rodine Komiňákovej za 20 eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Zbierka na kňazský seminár je na budúcu nedeľu (30.4.)  po sv. omšiach.
 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania, kedy môžeme získať aj úplné odpustky. Podmienky nájdete v texte nižšie – v druhej časti oznamov.
 • Stretnutie birmovancov je dnes (nedeľa 23.4.) o 14:30.
 • 50 rokov kňazstva. V utorok (25.4.) bude mať náš spolubrat don Štefan Urban 50 rokov kňazstva. Za tento dar budeme spolu ďakovať v utorok na sv. omši. Po nej pozývame účastníkov na agapé do orlovne.
 • Po nedeľných svätých omšiach si môžete zakúpiť ďalší diel Viery do vrecka – s názvom v Harmónii povolaní (2,50€). Dozviete sa v ňom znovu niečo o donovi Boscovi, ale aj o hodnote jednotlivých povolaní v Cirkvi i pre svet.
 • Púť do Krakowa – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Odchod autobusu je od fary o 4:00 (ráno) a odchod z Lagiewnikov o 16:00 (cesta trvá približne 3 hodiny). Tých, čo sa už prihlásili, prosíme aby si v sakristii zapísali aj svoje rodné číslo. Príspevok na autobus a poistenie je 16 eur, ktoré bude možné odovzdať v sakristii po sv. omšiach cez týždeň.
 • Stretnutie miništrantov malých i veľkých bude v nedeľu 30.4. o 14:30. Čaká nás pekný program a bude aj súťaž.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny. Zatiaľ sa dajú stiahnuť prihlášky na niektoré pobytové tábory.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Úplné odpustky v týždeň modlitieb za duchovné povolania môžeme získať za obvyklých podmienok (sv. zmierenia – resp. byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) ak sa v ten deň sa venujeme konkrétnemu skutku pomoci napr. podpore kňazských alebo rehoľných povolaní; osobitnej pastoračnej pomoci pre chorých alebo trpiacich, alebo pomoci mladým pri posilňovaní viery a úsilí o svätý život.
 • Púť detí – nielen prvoprijímajúcich. Púť detí na Levočskú horu bude v sobotu 13.5.2023. Z našej farnosti idú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, no môžu sa pridať aj ďalší. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii kostola. Odchod autobusu od fary je o 7:30.Viac informácii nájdete na https://erko.sk/putdeti/ Príspevok na osobu 3 eurá.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Vtip (spomienky jedného kňaza z čias totality):Stretnú sa v base dvaja odsúdení. Ten prvý sa pýta: „Ty za čo sedíš?“ „Za to, že som druhých učil kradnúť.“  „A ty za čo?“, pýta sa ten druhý. „ Za to, že som učil, že nemáme kradnúť.“