Pozvánka na Deň Dominika Sávia

Pozývame mládežníkov, detí, rodičov a celú saleziánsku rodinu na Deň Dominika Sávia, ktorý sa uskutoční cez predĺžený víkend, v pondelok 8.5. 2023 pri saleziánskej chate na Kvetnici. Začíname o 11:00 svätou omšou a potom na Vás čaká zábavný program, kde si môžete odmerať zručnosti a sily na súťažných stanovištiach. Celú dobu bude k dispozícii chutné občerstvenie a nádherné spoločenstvo! V prípade, že bude pršať sa akcia ruší. Tešíme sa na Vás, dúfame v pekné počasie a aby sa tento deň niesol len v duchu Dominika Sávia- VESELO!

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. Dominik Sávio