2. adventná nedeľa (5.12.2021)

Pondelok6.12.Sv. Mikuláša, biskupaĽubov. spomienka
Utorok7.12.Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
Streda 8.12.Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny MárieSlávnosť
Štvrtok 9.12.Sv. Jána DiegaĽubov. spom.
Piatok 10.12.Preblahoslavenej Panny Márie LoretánskejĽubov. spom.
Sobota11.12.Sv. Damaza I. pápežaĽubov. spom.
Nedeľa12.12.TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudeteslávnosť
 • Od 10.12. 2021 ZMENA – na sv. omše je potrebné sa prihlásiť – max. počet 30 osôb (v režime OP). Viac info nájdete tu.
 • Spovedanie – priebežne pri sv. omšiach v “orlovni” okrem pondelka. (Individuálna pastorácia).
 • Zbierka na charitu

Minulú nedeľu zbierka vyniesla 492 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Zbierku ešte možno podporiť počas nasledujúceho týždňa najlepšie priamo na č.ú; IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071910 alebo cez šeky, ktoré nájdete vo vestibule kostola.

 • Sv. omše v lockowne sú iba bez účasti verejnosti ( v režime individuálnej pastorácie) do vyhlásenia ďalších zmien:
 • Online sv. omše z farského kostola vo Veľkej a z kaplnky oratória Poprad – Juh vysielame od pondelka do piatku o 18:00v nedeľu o 9:30 z Veľkej a o 10.30 z oratória. (Nájdete ich na youtube pod „saleziani poprad“ )
 • Úmysly sv. omší budú odslúžené v ten deň, na ktorý boli prijaté.
 • Sv. prijímanie možno prijať individuálne (bez zhromažďovania sa)

od pondelka do soboty 18:30 – 19:00.

v nedeľu od 10:30 – 11:00.

 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie v orlovni – najlepšie pred večernou sv. omšou od 17:30 – 17:50.
 • Adventná príprava je základom pre požehnané prežívanie Vianoc. Ponuky pre jej naplánovanie prinášame na našej stránke.
 • Deviatnik ku sv. Jozefovi. Rok sv. Jozefa končí práve na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8.12. Tento deviatnik sa modlíme aj v rámci sv. omší online.
 • Dnešnú nedeľu (5.12.) je stretnutie birmovancov online o 16:30. Ak ešte niekomu neprišiel mail s prihlasovacím linkom a heslom, pravdepodobne ste neposlali odpoveď na posledný mail. Treba sa ozvať.
 • Budúcu nedeľu (12.12) je stretnutie online s prvoprijímajúcimi a rodičmi o 16:30. Mail s prihlasovacím linkom pošleme.
 • Synoda o synodalite Cirkvi pokračuje prvou témou. Materiály sme už zverejnili v článku Pozvanie na synodu pre Teba. Podobne čoskoro zverejníme v tomto článku aj spôsob a čas nášho prvého stretnutia.
 • Úmysly sv. omší na február budeme zapisovať telefonicky v utorok 7.12. od 15:00 – 17:00.

 • Kde na strednú školu? Pre hľadajúcich odpoveď ponúkame pozrieť si Strednú odbornú školu Sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ponúka vzdelanie a výchovu v saleziánskom duchu v odboroch autoopravár, stolár, murár a grafik digitálnych médií. Viac na www.sjoroza.sk
 • Plány vo farnosti. Pozývame na Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu audiencia. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka: osoby musia byť plne očkované. Zájazd sa uskutoční, ak okolnosti dovolia.)