33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.11.2020)

Pondelok16.11.Sv. Margity Škótskej, alebo GertrúdyĽub. spom.
Utorok17.11.Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkySpomienka
Streda18.11.Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolovĽub. spom.
Štvrtok19.11.  —-Féria
Piatok20.11.  —-Féria
Sobota21.11.Obetovanie Panny MárieSpomienka
Nedeľa22.11.34. nedeľa v období cez rok – Nedeľa Krista KráľaSlávnosť
 • V túto nedeľu 15.11. je zbierka na seminár. Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Dá sa prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 910
 • Pre rodiny a spoločenstvá v jednej domácnosti prinášame liturgiu domácej cirkvi na nedeľu 15.11., aby ste mohli rásť v spoločenstve s Bohom i navzájom. Nájdete ich na našej novej webovej stránke salezianipoprad.sk. Pre rodiny s malými deťmi: tu ( s pekným materiálom aj pre deti, čo majú zošit malý misionár)
 • V piatky je prísny pôst za odvrátenie pandémie a jej neblahých následkov. Povzbudzujú nás k nemu otcovia biskupi – pre tých, ktorí majú vek medzi 18. a 60.tým rokom života, ostatní môžu konať miernejšie skutky pokánia. Tento pôst nie je prikázaný, ale sme doň pozvaní všetci, aby sme konali pokánie.
 • Sv. omše od pondelka 16.11. (vrátane) – budú podľa bežného rozvrhu.

Pondelok – sobota o 18:30

V nedeľu 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Na sv. omše nie je potrebné sa prihlasovať.

Samozrejme, budeme naďalej dodržiavať hygienické opatrenia a limit obsadenosti, ktorý je nateraz stanovený na 50%, teda tzv. “šachovnicové” sedenie. Nie je potrebné prihlásiť sa vopred. Všetci účastníci musia mať miesto na sedenie a musí medzi nimi vždy zostať jedno miesto voľné, resp. vzdialenosť cca 60 cm. :)

Nezabúdajme, že platí stále zákaz zhromažďovania sa. (napr. v priestoroch pred kostolom). (Viac na našom webe tu. )

 • Úmysly sv. omší na január 2021 je možné ešte si zapísať v sakristii kostola po sv. omšiach.
 • Sviatosť zmierenia tým, čo nie sú v karanténe vyslúžime na požiadanie (najlepšie po sv. omši). Súčasná doba nás učí využívať prostriedky, ktoré sú dostupné. Vzhľadom na sviatosť zmierenia je to: pravidelné – aspoň každodenné spytovanie si svedomia, jeho formácia podľa Božieho Slova –  aby sme mali svedomie zladené s Bohom, náprava škôd, ktoré sme spôsobili, zbavovanie zlozvykov, a bdelosť v postojoch, aby sme nestratili dôstojnosť Božích synov a dcér. Nestačí však iba zostať čistým a plným dobra, lebo to dobro, čo máme je pre službu lásky k blížnym a k Bohu.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – táto možnosť je upravená v nových usmerneniach, ktoré si môžete prečítať v texte oznamov na konci.
 • Sviečka za nenarodené deti. Fórum života počas mesiaca november pozýva k zapáleniu Sviečky za nenarodené deti vo svojich domovoch, na cintoríne alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku je možné si zakúpiť i v našom kostole – plastová sviečka stojí 1€ (pod chórom). Vďaka štedrým darcom môže Fórum života pomáhať tehotným ženám v núdzi, dievčatám, jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách a tak prispieť k ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Fórum života vyslovuje Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom. (viac na www.sviecka.forumzivota.sk )

_____

Pomoc pre duše v očistci:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.