2. Veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 •  Liturgický prehľad
 Pondelok 25.4. Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
 Utorok26.4. Utorok,  Veľkonočné obdobie Féria
 Streda 27.4. Streda,  Veľkonočné obdobie Féria
 Štvrtok 28.4. Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza Ľubov. spomienky
 Piatok 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Sviatok
 Sobota 30.4. Sv. Pia V., pápeža Ľubov. spomienka
 Nedeľa 1.5. 3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • 2. Veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 15:00 v „Hodinu Božieho milosrdenstva“ bude adorácia za dar pokoja a mieru, zmierenia a obrátenia.
 • Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Stretnutie birmovancov bude 29.4. na svätej omši (18:30) a po nej v Orlovni.
 • Od 25.4. do 1.5. sa naša farnosť predstaví v TV Lux v rámci krátkeho dokumentu s názvom „Týždeň s farnosťou“. V našej farnosti sa v ten týždeň zapojíme do modlitby za katolícke masmédiá. TV LUX odvysiela spomínaný dokument v pondelok (25.4.) ráno po modlitbe posvätného ruženca zhruba o 8:10. Následne viackrát za deň počas celého týždňa. (Archív: https://www.tvlux.sk/archiv/relacia/tyzdezz-s )
 • Ohlášky(1): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Matúš Piatrov pochádzajúci z Domaník – farnosť Hontianske Nemce a Lenka Horáková z farnosti Poprad – Veľká. Podobne Branislav Balík z Nižnej Šebastovej a Linda Bendžalová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.
 • Povzbudenie od otcov biskupov: „Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Prvoprijímajúci. Najbližšie stretnutie bude 8.5. o 16:30. Tešíme sa na záverečnú prípravu a púť detí na Levoču, ktorá bude 14.5.(môžu aj celé rodiny)
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Vtip (neviem, prečo mi prišiel na um pri úvahe o milosrdenstve) : Po manželskej hádke žena odchádza: – Aby si vedel, idem k mame! – Tak si choď… – Ale vrátime sa obe!