2. pôstna nedeľa (13.3.2022)

 • Liturgický prehľad slávení
 Pondelok 14.3. — Féria
 Utorok 15.3. — Féria
 Streda 16.3. — Féria
 Štvrtok 17.3. — Féria
 Piatok 18.3.Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Sobota 19.3.Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Nedeľa 20.3.3. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 2123,60 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Podobne všetkým, ktorí  ste pomohli pri zbierke hmotnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny, alebo ste konkrétnych ľudí prijali domov.
 • Dnes (v nedeľu 13.3.) je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich o 16:30 v kostole.
 • Sv. omše zo Slávnosti sv. Jozefa budú v piatok (18.3.) o 18:30 a v sobotu (19.3.) o 7:30.
 • Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať vo sv. omši v sobotu (19.3.) o 7:30.
 • Nedeľná sv. omša o 8:00 bude od budúcej nedele zrušená z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení, čo sa týka počtu.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Po nedeľnej je aj pôstna katechéza.
 • Každý deň okrem piatka sa modlievame ruženec za mier vo svete a koniec vojny na Ukrajine.
 • V tomto čase deväťdňovej prípravy na Slávnosť svätého Jozefa sa modlievame pred svätou omšou modlitbu ku sv. Jozefovi.
 • Púť do Ríma.  V nedeľu 20.3. po sv. omši o 9:30 nám o. Ľuboslav Hromjak priblíži detaily našej púte, bude možnosť položiť mu aj otázky. Tiež bude mať s nami sv. omšu o 11.00. (Kvôli zmene jeho programu, už prednášku po krížovej ceste, nebude mať.)
 • V sobotu 19.3. je spovedanie prvoprijímajúcich od 16:30. Povzbudzujeme aj rodičov a rodiny detí ku sviatosti zmierenia najmä počas týždňa, ale aj k pokániu a modlitbe, aby sa srdcia detí otvorili pre pôsobenie Božej milosti.

————

Rôzne:

 • Sv. omše v novom režime – v režime základ bez obmedzenia kapacity. Povinnosť nosiť respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení zostáva.
 • Video-pozvánka pre rodičov a predškolákov na DOD vo štvrtok 17.3. na Cirkevnú školu sv. Jána Pavla II. Nech sa páči pozrite si ju tu. (alebo vo výveske na plagáte)
 • Zmena času bude z 26. na 27. marca. Budeme vstávať o hodinu skôr.
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Témam Synody o synodalite i Roku rodiny sa budeme venovať počas príhovorov pôstnych nedieľ po krížovej ceste (14:00).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu.  Alebo niečo z praxe z manželskej „dielne.
 • V rámci projektu Diecéznej školy viery Vás pozývame na 6. stretnutie na tému: Svätý Pavol – apoštol národov. Uskutoční sa vo štvrtok 17. marca 2022 podľa rozpisu v sídlach určených dekanátov. Tému a prezentáciu pripravil  František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
 • Konkrétne a aktuálne:Nedovoľme, aby v nás zvíťazilo zlo a ľahostajnosť:video+ článok s Vladykom Mons. Cyrilom Vasiľom.
 • Otázka prijímania Eucharistie do rúk. Čo povedal o tom Jozef kardinál Ratzinger v roku 1978? Čo hovoria naši biskupi? Prijímanie Eucharistie naďalej zostáva aj do rúk. Možné je prijímanie aj do úst. Ak sa však kňaz dotkne úst prijímajúceho, tak je povinný dezinfikovať si ruky.
 • Vtipne: Zo všetkých tvorov iba človek dokáže piť, i keď nie je smädný, dokáže jesť i keď nie je hladný, dokáže hovoriť, i keď nemá čo povedať.