13. nedeľa v cezročnom období (C)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
 Streda 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov Slávnosť
 Štvrtok 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 1.7. Prvý piatok v mesiaci  Féria
 Sobota 2.7. Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Sviatok
 Nedeľa 3.7.  14. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnešnú nedeľu (26.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Poďakovanie na konci školského roka – Te Deum – za dary a dobrodenia, bude v rámci sv. omší na slávnosť sv. Petra a Pavla na záver pred požehnaním. Sv. omše na túto slávnosť budú o 7:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Rozlúčka s don Pavlom Niznerom, ktorý odchádza do komunity v Novej Dubnici, bude v oratóriu v nedeľu 26.6. (dnes) o 15:00 (pri dobrom guláši) a vo Veľkej bude na sv. omši v stredu o 18:30.
 • 11-tka cez prázdniny nebude. Cez prázdniny sväté omše od 1.7. do 31.8. budú tak, ako cez rok okrem nedeľnej sv. omše, ktorá býva o 11:00.
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za milodar na kostol v hodnote 50 eur.
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú(2)Tomáš Klembara pochádzajúci z Popradu-Matejoviec a Zuzana Glajzová z Popradu-Veľkej. Podobne (1): Martin MečárDominika Galliková momentálne bývajúci v Malom Slavkove. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • X. svetové stretnutie rodín v Ríme. Všetky aktuality o 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme a v diecézach je možné nájsť na oficiálnej stránke www.svetovestretnutierodin.sk a na Facebooku a Youtube Rady KBS pre rodinu, ktoré sú pravidelne aktualizované.
 • Ponuka resp. veľmi pekné povzbudenie (TU) , ako žiť sviatosť manželstva a spolupatričnosť v Božej rodine – vo farnosti (na Slovensku sa rozvíja tento spôsob pomaly 10 rokov).
 • Po sv. omši o 9:30 vás pozývame na kávu v orlovni (všimli ste si? ?)
 • Odovzdávanie misijných krížov. Farnosti Veľkej sa týka správa a video zo slávnosti (TU) odovzdávania misijných krížov. Táto udalosť v nás vzbudzuje radosť i vďačnosť za tých, ktorí počúvajú Pánov hlas a odpovedajú naň veľkodušne. Sprevádzajme našich misijných dobrovoľníkov v modlitbe (najmä Majku Lesičkovú).
 • Púť do Ríma. Ďakujeme za zorganizovanie púte do Ríma p. Ing. Jozefovi Švagerkovi a za úžasné sprevádzanie doc. o. Ľuboslavovi Hromjákovi. Dúfame, že čoskoro pribudne na našej stránke článok, aby sme sa podelili so zážitkom i s ostatnými.
 • Púť do Levoče. Program púte do Levoče do 27.6. – 3.7. nájdete TU
 • Pomoc pre Ukrajinky v požehnanom stave. Kontaktné čísla a informácie nájdete na stránke: https://www.uawomen.sk/
 • Desatoro na prázdniny:

1.  Keď cestuješ, rozlúč sa s rodičmi a známymi, ale nie  s Nebeským Otcom.

2.  Nezabudni si nabaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu,  Sv. písmo.

3.  Vezmi  si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do kostola.

4.  Chodiac po horách i dolinách, mestách i dedinkách nestrať cestu k Bohu.

5.  Na turistike pomôže pri zablúdení kompas. Pri „poblúdení“ určite pomôže   modlitba.

6.  Dbaj o žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby neboli hladné.

7.  Nos proti slnku okuliare tak, aby ti neclonili pri pohľade na Boha.

8.  Nemaj smeti v batožine, ale ani v duši.

9.  Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania.

10. Z prázdnin sa vráť oddýchnutý, zdravý a lepší!