Od 26.6.2022

  • Verejné sv. omše v oratkovskej kaplnke budú do štvrtku 30.6. Znovu začnú potom po prázdninách.
  • V piatok 1.7. pozývame do Veľkej, kde večer o 18:30 bude primičná sv. omša saleziánskych novokňazov Jána Butkovského a Daniela Holúbeka.
  • Prihlasovanie do našich letných táborov je uzavreté. Ak, dá sa ešte prihlásiť ako náhradník pre prípad, že by niekto nemohol nastúpiť.
  • V piatok 24.6. bolo ukončenie oratkovského roku. 
  • V nedeľu 26.6. o 15:00 bude oslava menín don Bosca a rozlúči sa s nami don Pavol Nizner, ktorý od leta odchádza na nové pôsobisko do Novej Dubnice. Kto by sa chcel podieľať na darčeku, ktorý mu chystáme na rozlúčku, nech kontaktuje Niku Šprochovú.
  • Pozývame celú saleziánsku rodinu, deti aj rodičov. Ujo Ujčík varí guľáš a a bude aj niečo „od smädu“. A áno, dá sa priniesť aj koláčik… :) Tešíme sa na spoločné stretnutie. :)
  • Ďakujeme vám, našim  dobrodincom, za rôznorodú podporu. Aj naďalej všetky tieto plány a celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.