11.nedeľa v cezročnom období (13.6.2021)

Sobota 19.6Sv. Romualda, opáta, Panny MárieĽubovoľné spomienky
Nedeľa20.6.12. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
  • Poďakovanie. Minulý týždeň sa nám podarilo dokončiť obnovu ozvučenia kostola a lavičiek pred kostolom. Tiež prišlo potvrdenie z PSK o podpore projektu na obnovu fresky sv. Jána nad južným vchodom do kostola. Na spomínaný projekt potrebujeme ešte 3000,- eur. Všetkým darcom a realizátorom srdečné Pán Boh odmeň.
  • Najbližšie nás čaká maľovanie fasády orlovne a príprava na zníženie terénu pri severnom múre kostola. Prvá brigáda bude v sobotu 19.6.. Tí, ktorí by ste nám mohli pomôcť prosíme, aby ste kontaktovali členov hospodárskej rady, alebo správcu farnosti, podrobnosti spresníme.
  • Od pondelka rozpis sv. omší zostáva ako doposiaľ. Prihlasovanie na sv. omše sa ruší. Vstup bude na lístky – ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola – aby sa vedelo, koľko miest je ešte voľných. Počet miest v kostole je od pondelka 74. Rozpis sv. omší je na salezianipoprad.sk. Ďakujeme za ohľaduplnosť i za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omši. Online sv. omše budú naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30.
  • Stretnutie s deťmi, ktoré boli na 1. sv.prijímaní a rodičmi je v dnešnú nedeľu o 15:00 v kostole – kde bude poďakovanie za tento rok prípravy a za Veľký dar – plnej účasti na svätej omši. Vyhodnotíme súťaž a povieme si, čo nás čaká a ako ďalej a tiež bude priestor na hru.
  • Príprava na birmovku a prvé sv. prijímanie. Nové prihlášky a info nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk
  • V júni sa modlíme pred večernou sv. omšou o 18:15 litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu.
  • Spovedáme pri všetkých sv. omšiach, okrem pondelka.
  • Úmysly sv. omší na august a september si môžete ešte zapísať v sakristii.
  • Po ročnej príprave saleziánski misijní dobrovoľníci z celého Slovenska príjmu misijné kríže, ktoré sú znakom misijného poslania. Následne budú počas leta vyslaní slúžiť na misiách v “celom svete”. Odovzdávanie misijných krížov sa uskutoční počas sv. omše v Poprade na sídlisku Juh v kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 20.6. o 12:30. V kostole je dostatok miesta a nie je potrebná rezervácia! Otestovanie sa je odporúčané. Pozývame zvlášť mladých, aby spoločnou modlitbou podporili svojich rovesníkov v tomto rozhodnutí.
  • Informácie o púti na Levočskú horu si môžete pozrieť vo výveske kostola.